Manipulátor

Za manipulátora se označuje člověk, který splňuje alespoň 10 znaků:

1.     Je egocentrický

2.      Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé

3.      Navozuje u oběti pocit viny

4.      Nesděluje jasně své požadavky, potřeby

5.      Odpovídá většinou neurčitě

6.      Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě              komunikuje

7.      Své potřeby zakrývá logickými důvody

8.      Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.

9.      Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a              soudí, hovoří o nich s despektem

10.  Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu                    .

11.  Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl          lépe panovat

12.  Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali

13.  Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak

14.  Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb

15.  Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně

16.  Často mění téma uprostřed hovoru

17.  Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám

18.  Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat                dojem, že „má navrch“

19.  Lže

20.  Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje          výroky druhých

21.  Závidí

22.  Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta

23.  Nedbá na práva, potřeby a přání druhých

24.  Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli

25.  Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy                     svědčí o pravém opaku

26.  Dává dary – nedává však nezištně, snaží se zalíbit, lichotí a            nečekaně projevuje i drobné úsluhy

27.  V jeho přítomnosti se mnozí cítí nepříjemně a nesvobodně

28.  Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých

29.  Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš                      nedopustila

30.  Lidé, kteří ho znají, stále o něm hovoří, i když není přítomen.

31.   Rád upozorňuje na své zásluhy.

32.   Je schopen popírat i zcela zjevnou skutečnost. I tváří v tvář              faktům je schopen tvrdit, že neexistují.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace