Rekapitulace činnosti OÚ za p. Šomodíkové

Jelikož paní starostka neposkytla p. Kressovi výčet své činnosti za volební období 2010 -2014 o kterou ji žádal, pokusím se zrekapitulovat tuto činnost OÚ sama. Mám k dispozici pouze usnesení ZO za toto období. Pokud na něco zapomenu, prosím opravte mě. Ceny provedených prací neznám, neboť v usnesení jsem je nenašla 🙄

Rok 2011
– Rekonstrukce místní komunikace v Tylově
– Oprava mostu naproti p. Balcárka
– Nákup cisternové automobilové stříkačky – hasiči
dotace 1.000 000 Kč
– Nový kříž naproti OÚ
– Nová úřední deska

Rok 2012
– uzavřená smlouva o poskytnutí dotace „Rekonstrukce                    ZŠ a MŠ a volnočasové aktivity a infrastruktury“. Z                          důvodu špatného výběrového řízení se smlouva                              uzavírala znovu a práce začaly až v roce 2014.                                Projekt  byl vypracován za Ing. Jelínka.
Dotace 7.721 961,- Kč ( 85% z celkové ceny )
95.000,- Kč -prováděcí stavební dokumentace

Rok 2013
– Klubovna pro děti a, mládež a seniory – poskytnuta                         dotace
–  ČOV u ZŠ a MŠ, projekt vypracován za Ing. Jelínka                        ( více jak rok stála ve sklepě školy voda, ta zmizela až                    začala rekonstrukce školy )
– Úprava zastávek a vybavení lavičkami a odpadkovými                     koši

Rok 2014
– Oprava pomníku obětem 1. světové války a oprava                          kříže proti „okálům“, oprava kříže v Tylově
– Smlouva o revitalizaci, svícení, obnově, údržbě a                             provozování distribuční soustavy el. energie sítě                             veřejného osvětlení s Energie pod kontrolou, obecně                      prospěšné společnosti.

– Dotace na preventivní opatření proti povodním                                (  pravděpodobně se jednalo o místní rozhlas )

– Oprava místní komunikace v Tylově

 

Úkoly, které dosud nebyly splněny: 
– připravit podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce ( od 23.4.2014; )

– směrnice o hospodaření s majetkem obce a prodeji pozemků ( od 10. 3. 2013 )

 

2 thoughts on “Rekapitulace činnosti OÚ za p. Šomodíkové”

  1. Dobrá práce paní Věro 🙂 Tak to je ten seznam, za který chtěla po mě 2 600 Kč? Nějaký slabý a krátký, není-liž pravda. Je tady jasné, že v podstatě neměla co napsat a proto ze mě chtěla udělat pitomce touhle nesmyslnou částkou. Nehorázné… úřední osoba a dělá si co chce a jak chce.

  2. Domnívám se, že na ZO bylo řečeno, že vícepráce na projektu rekonstrukce školy byly cca 1.500 000,- Kč. Celkové náklady byly obrovské. Nyní by se zastupitelé měli zabývat otázkou, proč do školičky i do školy chodí stále méně dětí a rodiče je raději dají do Dětřichova, nebo do Bruntálu. Někde je veliká chyba.

Komentáře nejsou povoleny.