Rezignace

Na zasedání zastupitelstva 8. prosince jsem rezignoval na svůj mandát  zastupitele obce a 17. prosince jsem jej ukončil. Důvody své rezignace jsem samozřejmě na jednání zastupitelstva uvedl a tak trochu jsem věřil, že se objeví v zápise z jednání. Není tomu tak a tak mi nezbývá než je zveřejnit touto cestou. 

 

Musím zcela otevřeně říci, že jsem si nedělal absolutně žádné iluze o spolupráci mé osoby s paní starostkou. Vycházel jsem ze svých dlouholetých zkušeností z práce zastupitelstva Lomnice v minulých volebních obdobích. Nebyla žádná a to ani v období, kdy paní starostka zastávala funkci místostarosty a její „úsilí“ bylo předmětem několika anonymních dopisů. Nikdy jsem se nesnížil k tomu a nikdy nesnížím, abych je pral na veřejnosti.

Jinak jsem ale pohlížel na případnou možnou spolupráci s ostatními zastupiteli. Chtěl jsem věřit tomu, že mít opačný názor na věc nebude důvodem k ignoraci ale spíše naopak. Chyba lávky. Vše je jinak. Zastupitel, který zrovna nesdílí názor paní starostky je nepřítel, a musíme si na něj dávat pozor. Jeho názor, ať je jakýkoli, je nebezpečný a musí být za každou cenu zlikvidován. Prostředkem k likvidaci je servilita některých dalších. A v takovémto  kolektivu pracovat nechci a nebudu.

A nyní pár příkladů naší vzájemné spolupráce:

 • Na prvním zasedání jsem byl zvolen ověřovatelem zápisu. K zápisu jsem měl věcné připomínky, které jsem řádně připravil. Do dnešního dne se tímto problémem nikdo nezabýval, zápis mnou podepsaný není a už nikdy nebude. Zřejmě to nevadí.
 • Paní starostce bylo opakovaně uloženo zpracovat „Pravidla poskytování finančních prostředků obce zájmovým organizacím“. Dodnes toto usnesení splněno není. Ptám se: Nač je tu zastupitelstvo obce? Komu se zodpovídá starosta obce z plnění usnesení? Odpovídám si – v Lomnici nikomu.
 • Na pracovním jednání zastupitelstva jsme řešili problém osvětlení obce. Když pominu, přinejmenším podivné podepsání smlouvy s dodavatelskou firmou, nemůže mi ale být jedno, jak byl realizován závěr tohoto jednání. Zasedání zastupitelstva obce totiž odhlasovalo zcela něco jiného, než bylo dohodnuto. Otázka zní. Proč tomu tak bylo?
 • Kapitolou samou pro sebe byla komedie kolem výběrového řízení na ředitele školy. Nakonec se zjistilo, že ona proklamovaná „pravda“ o tom, že zastupitelům nemůže být nic sděleno, zas takovou „pravdou“ nebyla. Šlo jen o to, co nám chce paní starostka říci a co ne. Nechtěla nic. Způsob tohoto výběrového řízení ani zdaleka nesvědčí o transparentnosti a nechce se mi ani domyslet to, že takovýchto řízení je za rok několik.
 • Poslední kapkou, která mě utvrdila o správnosti myšlenky odejít, byl historický výrok pana místostarosty. Neznám případ a byl jsem v zastupitelstvu obce několik volebních období, aby člen zastupitelstva obce, nazval na zasedání spoluobčana, oním proslaveným a v některých zařízeních běžně užívaným názvem- kokot.

Měl jsem v poslední době hodně času, abych nad svojí další prací v zastupitelstvu  přemýšlel. Došel jsem k závěru, že v takovémto kolektivu pracovat nechci. Omlouvám se všem těm voličům, kteří mě v kandidatuře podpořili. Současně doufám, že moje rozhodnutí pochopí.

3 thoughts on “Rezignace”

 1. 1. Je v obci známo, jak paní Šomodíková vykonávala funkci místostarosty. Nedělala nic, občas si přišla na kafe a pro peníze. Zvláštní ovšem je, že dnes po všech požaduje, aby jí pomáhali. A papouškují to už i zaměstnanci obce. Z jejího pohledu – vy všichni makejte a já se budu vyhřívat na poli slávy. Tak to v NORMÁLNÍM zastupitelstvu nefunguje. Obec není fabrika a starosta není ředitel. To není samospráva, ale diktatura. Starosta je zodpovědný ZO.

  2. Je s podivem, že tak závažná věc, jako odstoupení člena zastupitelstva, není řádně zaznamenána v zápise. Zvláště pak, když Ing. Jelínek své odstoupení odůvodnil. Z toho důvodu je třeba se ptát, jak zodpovědně se zápis píše. Jestliže zapisovatelka E.K. nezapíše zdůvodnění zastupitele, není to náhodou záměrné? Docela by mě zajímalo, zda se v zápise objevily bláboly pana V.V.

  1. No, jak tak ve volném čase porovnávám zápisy s nahrávkami zasedání ZO, tak se divím, že jsou vůbec některé podepsané. Paní Erika si tam zaznamenává, jen co chce, co se jí líbí. Vůbec není objektivní, Však všichni vědí odkud je, kam patří a jak se na úřad dostala. 🙂 Zápisům budu věnovat taky kapitolu, je docela zábavné pozorovat snahu změnit skutečnost ke svému prospěchu…

 2. Anebo ku prospěchu paní starostky. Ať si paní Erika přečte, jak se zápisy píší. Není možné, aby sama rozhodla, co se zapíše a co ne. Pak se může dobře manipulovat: „není to v zápise“. Koneckonců má k dispozici nahrávky.

Komentáře nejsou povoleny.