Pravidla jednání s psychopaty- pokračování

chobotnice 2LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV (citace)
1. Máte právo sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně i jejich důsledky sám zodpovědnost.
2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vaše chování.
3. Máte právo sám posoudit, zda a nakolik jste zodpovědný za problémy druhých lidí.
4. Máte právo změnit svůj názor.
5. Máte právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
6. Máte právo říct „já nevím“.
7. Máte právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máte právo říci „já ti nerozumím“.
10. Máte právo říci „je mi to jedno“.

(konec citace: Asertivita, článek od Nikoly Šmorancové na webu www.mujvztah.cz [»] )

Bude-li vaše situace ve vašich rukou, pravděpodobně přežijete a uzdravíte se. Necháte-li svůj život v rukou psychopata, je zcela jisté, že budete zažívat utrpení. Necháte-li svůj život v rukou psychopata, tyranie bude sílit. S každým vaším odpuštěním získává nad vámi větší moc. Není možné žít s psychopatem a mít svůj život ve vlastních rukou. Vedle psychopata nejste rovnoprávným partnerem. Máte-li něco, co psychopat chce, jste pro něj „špatní“, zatímco zisk je „dobrý“. Budete se cítit tak nemilovaní a nedůležití, že nakonec budete chtít zemřít vlastní rukou. Stres je fyziologická záležitost – nikdo nezůstane zdravý, pokud musí snášet velký stres trvale. Jen velmi malé procento psychopatů/deprivantů jsou vrazi. Psychopat je tím úspěšnější, čím lépe je schopen předstírat, že je normální. Psychopati jsou tak obratní a opatrní arcilháři, že nejsou téměř nikdy usvědčeni a potrestáni. Téměř vždy je u nich ale nutné zrušit podmínečné propuštění.

(cit.) „Psychopat prožívá velké uspokojení z toho, že může kontrolovat ostatní. Manipulace se pro něj stane obsesí někdy až natolik, že pomalu míří k jedinému cíli: rozhodovat o životě a smrti nějaké osoby. (…) Psychopat, opravdový hedonista, hledá neustále své vlastní uspokojení, i za cenu újmy druhého člověka.“
(Zdroj: Stéphane Bourgoin SERIAL KILLERS [»])

Shrnutí:

1. Selhávají pokusy naučit psychopaty cítit s druhými lidmi, vyhněte se citům a morálním apelům protože nemají ve skutečnosti pro psychopata žádnou váhu

  1. Vyplácí se je postupně vést k pragmatickém vztahu k zákonům a sociálním normám – zákony, úřady

3. Psychopati slyší lépe na tvrdší a rozhodný přístup, než na mírnost a zjemnělý humanismus

4. Na psychopata ve skutečnosti platí jen dvě věci: 1, ještě větší psychopat (aby se ho báli) 2, fyzické zastavení.

5. Důležité je: prohlédnout jejich jednání, vyjádřit nesouhlas, nehrát jejich hru – asertivně odmítnout

. Kurzy psychologických dovedností jsou vám k ničemu, psychopati od vás techniky odkoukají a použijí proti vám a proti všem dalším svým obětem. Rozeznejte nebezpečí, než se vás dotkne. Utečte, dokud to ještě jde. Pokud nemůžete, zbývá jen modlitba.

Lidé zničení psychopatem potřebují rehabilitaci, terapeuta, moudrého rádce znalého problematiky. Žádné pilulky na světě nevyřeší to, že trpíte vedle sebe zlo. Pokud neřeknete zlu „NE“, stane se součástí vašeho života. Pokud jste rozeznali psychopata vedle sebe, ale nemůžete si dovolit odejít, protože to prý „z nejrůznějších důvodů nejde“ – pak se ale smiřte s tím, že trpět budete a budete nuceni bojovat. To je vyčerpávající. Vyhrát nemůžete. Hru musíte být schopni přerušit. Vystoupit z ní. Neospravedlňovat se, nevyjednávat o tom, neodpouštět, nežádat o svolení. Začít jinde a bez účasti toho, kdo vám škodil. Neexistuje tu žádná možnost, že by se metodou postupných úprav došlo do nějakého zdravého stádia. Ne. Jakmile jste jednou do hry psychopata vstoupili, nejste to vy, kdo určuje pravidla. Budete obviňování z nesmyslných věcí jen proto, aby skrze vinu s vámi bylo manipulováno. Do této hry se musíte naučit nedostat. Pokud se vám stane, že zjistíte, že v takové hře jste, tu hru musíte ukončit vy. Požádejte o pomoc. Je pravděpodobné, že to nezvládnete sami.

Nesmíte přijmout roli pasivní oběti. Abyste uspěli proti psychopatovi, musíte být schopni jít proti vlastní bolesti (pohodlí, strachu, nabídnutému úplatku a „výhodám“). Musíte být schopni postavit ho před hotovou věc (to znamená „ze zálohy“), ideálně přes prostředníka. Jednejte z pozice autonomie (nezávislosti), nebo z pozice síly, ale jen pokud ji skutečně máte. Slabé místo psychopata bývá opakem toho, co prezentuje jako svou moc. Čím rád argumentuje. Dokážete-li najít a pojmenovat tu klíčovou lež, působí jako rozbuška (neboť tajemství, okolo kterého byla moc zbudována, jste odhalili). Buďte ve střehu, mohou-li, mstí se. Nemohou-li, chřadnou.

http://elyna.wz.cz/jak_jednat.htm