Sedm ctností

Morálka ( správné chování ) je způsob jednání, který je většinou lidí vnímán jako dobrý, správný a vhodný. Již od počátku si lidé vytvářeli určitá pravidla, která vymezovala jejich konání. Mravné je takové jednání, jehož záměrem je dobro.

Morálka znamená celkovou představu
správného jednání ve společnosti, kterou se člověk řídí z vnitřního přesvědčení. Být mravným neznamená jen brát ohled na druhého člověka, ale i na přírodu a jiné tvory. Musíme zvažovat, jestli to, co nám nyní přinese užitek, nepoškodí budoucí generace….

O lidech, kteří jednají navenek správně, ale ne z čestných úmyslů, říkáme, to jsou pokrytci.  Za mravné tedy považujeme takové jednání, které konáme pro věc samu, ne kvůli svému prospěchu. Je důležité usilovat o dobro, jednat ohleduplně, pomáhat si navzájem a vědomě si neubližovat.

Podstatnou složkou každé morálky je zásada „nikomu neškodit“, případně i poškození druhých předcházet, často vyjádřená řadou jednoduchých zákazů. Klasickou formou obecné morální zásady je tak zvané Zlaté pravidlo:

,,Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ (Bible, Tob 4,15)

„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s        nimi.“ (Bible, Lk 6,31)

Svědomí nám pomáhá v rozhodování, zda je něco dobré nebo špatné. Je to jakýsi vnitřní hlas, který  nás upozorňuje, že jsme něco udělali špatně.

V judaismu jde o desatero božích přikázání.

V křesťanství se jedná o úctu k lidské důstojnosti – sedm základních ctností:

  1. Pokora – víra, nesobeckost,mít důvěru, když se očekává, nikoliv velebení sebe sama
  2. Štědrost – láska, velkorysost šlechetné činy nebo myšlenky, charita
  3. Přejícnost – laskavost, lidskost, přátelství bez předsudků,, bez příčiny, charita
  4. Mírumilovnost – trpělivost, shovívavost otužilost,  vyrovnanost
  5. Cudnost – mravní čistota, prospěšnost, čistota myšlenek, zdrženlivost, bezúhonnost
  6. Střídmost – sebekontrola, umírněnost a zdrženlivost, sebeovládání
  7. Činorodost – úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost

 

One thought on “Sedm ctností”

  1. Opět krásně napsané a poučné. V podstatě se jedná o protiklady k sedmi smrtelným hříchům. Ale z téhle strany je to takové přijatelnější, pozitivnější…

Komentáře nejsou povoleny.