Seznam faktur

Požádal jsem náš obecní úřad v Lomnici o seznam faktur, které proplatili za rok 2015. Ptáte se proč?

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 odst. 4 a 5 Listiny základních práv a svobod. Ústavou zaručené právo na informace se řadí mezi základní politická práva a jeho smyslem je účinná kontrola veřejné správy, resp. kontrola povinných osob, a mimo jiné též kontrola vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s veřejným majetkem. Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, představuje v oblasti boje proti korupci účinný nástroj kontroly povinných subjektů, zejména v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Aktivní účast občanů je nezbytná. Nemělo by jim být fuk, jestli někdo nebo nějaká skupinka rozkrádá obecní majetek. Jinde jsou dále a úřady sami zveřejňují třeba faktury, aby dokázaly, že nemají potřebu nic tajit. U nás tato potřeba je. Tajit a tajit. Bránit v poskytování informací, třeba i finančnímu výboru, který kartel neměl pod kontrolou.

Ale zpět. Můj požadavek byl jednoduchý:

Vážená paní.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (InfZ), po vás žádám následující informace:

Žádám o seznam všech dodavatelských faktur, které obec přijala do účetního roku 2015. K číslu faktury bych prosil i základní údaje: firma, IČO, částka, za co, kdy, přiřazení k rozpočtu atp.
Prosil bych to v tabulkovém formátu (třeba v Excelu) abych mohl provádět součty mezisoučty atp.
Jestli bude pro vás jednodušší seznam položek faktur, budu jenom rád.

Přeji příjemný den.

 

Odesláno dne 24.02.2016 prostřednictvím epodatelny http://www.obec-lomnice.cz/

V době elektronického účetnictví velice jednoduchá odpověď. Ale u nás to asi nikdo nekontroluje, proto stále neví jak na to.

Dnes tj. 14.3.2016 jsem dostal poštou i když požadavek byl vznesen elektronicky (takhle u nás šetříme lesy, ale v podstatě šlo paní starostce asi jen o to, abych dostal odpověď co nejpozději) odpověď, že mi z různých důvodů nemůžou vyhovět.

2016-03-14_9-21-29

Pojďme se pozastavit nad obstrukčním uměním pracovnic našeho úřadu. A pokud to nejsou obstrukce, tak už to může být jen totální diletantství.

 1. Nedodržení zákonné lhůty 15 dnů na vyřízení žádosti.
 2. Odeslání odpovědi poštou i když žádost byla podána elektronickou podatelnou obce.
 3. Nesmyslný požadavek na úhradu. Představte si.
  – Program účetnictví má uloženy data v tabulkách, převod do požadovaného formátu excelu je tedy velice snadný.
  – Nicméně, děvčata převedla tyto data do formátu pdf. Což je také elektronický formát a i když se sním nedá dále tabulkově pracovat, lze ho jednoduše poslat emailem.
  – Ale oni ne. Ony ho vytiskly!!!
  – A po vytištění ho opět naskenovaly, aby mohly vytvořit nové PDF!!!!! To proto, aby mi svůj výtvor mohli poslat emailem.
  Taky to mohli vytisknou 5x a znovu naskenovat 100x, aby úhrada stála za to.
 4. Ví, že pošlu stížnost, a že požadované informace nakonec dostanu, ale jde jim jen o to dělat obstrukce, abych informace dostal co nejpozději. A aby mě dostaly do role věčného stěžovatele.

A tak si tu žijeme v našem AAAnabůstáně. Z informací si děláme byznys, zákon nezákon. I ten drobný rozum, který má každý sedlák, se u nás už přestal projevovat. Poděkujme paní starostce Šomodíkové.

Samozřejmě opět musím napsat stížnost. Nevadí jim ostuda, nic. Hlavně, když nevyhovíme. A to má naše účetní titul Bc.

 

2 thoughts on “Seznam faktur”

 1. Věc: Stížnost na postup – čj:277/2016 – (F2015)

  Vážená paní.

  Podávám tímto Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a InfoZ.

  1. Stěžuji si na nedodržení zákonné lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
  2. Stěžuji si odeslání požadavku na úhradu poštou, když žádost byla poslána elektronickou cestou a zároveň jsem se dožadoval informace také elektronickou cestou (formát excelu).
  3. Stěžuji si na neoprávněný požadavek úhrady. Kdy tvrdíte, že váš účetní program neumí tabulkový výstup (do excelu) nějaký elektronický výstup přece musí umět. Minimálně tisk do formátu pdf. Není přece nutné něco tisknout na papír a potom znovu skenovat do pdf.
  4. Formát v pdf v této žádosti akceptuji, abych se k informacím vůbec dostal.

  Přeji příjemný den.

  Odesláno dne 14.03.2016 prostřednictvím epodatelny http://www.obec-lomnice.cz/

 2. Pane Bože smiluj se nad námi a pomoz nám, aby tyto osoby co nejrychleji opustily úřad. Protože ostuda za ostudou stíhá naši obec.
  „Vem osla do Mekky a vrátí se zase osel“.

Komentáře nejsou povoleny.