Sjezd Starého Sovinecka

V pátek měla Lomnice tu čest hostit starosty okolních obcí a jiné významné hosty na sjezdu občanského sdružení Staré Sovinecko. („Sjezd“ proto, že aktivisté SS jsou z různých obcí a museli přijet auty 🙂 ). Přijeli i redaktoři z Regionu, takže si článek můžete přečíst v některém z příštích vydání časopisu Region. Předseda sdružení Staré Sovinecko je náš občan Ing. Jelínek. Jedním z členů sdružení je i další naše občanka Ing. Kocourková MBA. Naše paní starostka Šomodíková pozvání na setkání bohužel nepřijala.
Staré Sovinecko se převážně zabývá vydáváním původních místních kronik. Jejich sháněním, překladem s vydáváním. Více informací naleznete na stránkách Staré Sovinecko.