Škola

Myslivci pro děti

Při příležitosti, měsíc trvající, výstavy fotografií místní fauny, které nafotili dva lovci beze zbraní, žijící v blízkém okolí, Václav Vašíček z…
CONTINUE READING

Cyklostezka III – parkování

Nepřemýšlím nad tím, proč byl stažen projekt z územního řízení místostarostou Jurovicem. Projekt byl zjevně nepřipraven. Nebyl řádně prodiskutován s veřejností. Nyní…
CONTINUE READING

Pochvala

Tak už jsem dlouho dlužný udělit pochvalu zaměstnancům školy, zejména pracovnicím v kuchyni. (Pokračování textu…)
CONTINUE READING

Odtajnění

Tak po dlouhých peripetiích s paní starostkou Šomodíkovou jsem dospěl k částečnému cíli a podařilo se mi získat určité materiály…
CONTINUE READING

Škola a WEB

Tak se nám rozjel nový školní rok s novým obsazením ve funkci ředitele místní školy. A ať byl způsob jmenování…
CONTINUE READING

První týden ve školce

První týden jsme ve školce nezaháleli. Vydali jsme se sbírat přírodniny, ze kterých jsme naaranžovali bohaté podzimní talířky. Na vycházce…
CONTINUE READING

Napsat komentář

Lomnice u Rýmařova, Tylov