Slib zastupitele

Pro připomínku těm co rychle zapomínají:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. 

Myslím si, že pojem „Česká republika“ se nedá splést s pojmy „starostka“ „rodina“ „kamarád“ „strana“ atp.
Stejně tak pod pojmem „občané obce“ jsou myšleni všichni občané obce a ne jen nějaká rádoby elita.
Zákony nemusí dodržovat každý, ale riskuje postih. Zastupitel však slibuje, že bude dodržovat zákony už jen z principu a dobrovolně.