Slušnost se zcela vytratila

Přiznám se, že mě velmi zklamala serióznost některých zastupitelů na posledním jednání dne 15.7.2015. Celé toto jednání bylo v duchu hlasování z pozice síly. Bez ohledu na zdravý rozum a slušnost jednání.  Nechci popisovat celý průběh jednání, zmíním se  pouze o volbě člena finančního výboru. Na minulém jednání zastupitelstva odstoupila z finančního výboru paní P.F. Proto se musel zvolit člen nový. Z naší strany byli nabídnuti tři kandidáti (paní V.N., pan Jelínek a paní M.S.), a ze strany „velké pětky“ jeden kandidát (pan M., omlouvám se, neznám ani jeho křestní jméno). Vypadalo to jako fraška. Když se paní starostka zeptala, jaké kandidáty zastupitelé navrhují,  dlouho jsem přemýšlela, zda má vůbec smysl někoho říkat, protože ať bych řekla kohokoli, „velká pětka“ se již před zastupitelstvem rozhodla, že jim ani jeden náš kandidát nevyhoví (aniž by znali jméno) a že si navolí svého kandidáta. Přesto jsem jména řekla. Proběhla postupná volba kandidátů, kdy všichni mnou navrženi kandidáti byli bez jakéhokoli důvodu zamítnuti. Očekávala jsem alespoň jeden důvod, proč navržení kandidáti nevyhovují, protože jsem je pečlivě vybírala pro jejich zkušenost, pracovitost a vzdělanost. Toto bych považovala za slušné jednání mezi zastupiteli, ale protože tomu tak nebylo, vypadalo to takto: Jste v zastupitelstvu jenom do počtu, tak budete dělat to, co říkáme my. A my chceme, aby tam byl tento člověk a hotovo. A bohužel toto já dělat neumím. Buď je na zastupitelstvu férové jednání a já mám možnost jako předseda finančního výboru si vybrat do týmu člověka, kterého buď znám nebo by mi byl před zastupitelstvem alespoň slušně představen. Proto již nešlo dále v této „spolupráci“ pokračovat a odcházím z funkce předsedy finančního výboru a toto není nic osobního proti panu M., protože toho opravdu vůbec neznám.

Volba člena FV byla jen posledním krůčkem k poznání, že spolupráce s „velkou pětkou“ je zcela nemožná. Co řeknou oni, je vždy schváleno (i kraviny), co řeknou ostatní, je vždy zamítnuto (bez ohledu na to, zda je to pro obec nebo občany dobré nebo ne). Když zrekapituluji práci ve FV. Na začátku jsem byla přesvědčena, že spolupráce bude ku prospěchu věci – dostaneme podklady, které zkontrolujeme, dáme různá doporučení, budeme se podílet na různých propočtech, rozhodnutích, rozpočtech apod. Ale bohužel skutečnost byla jiná. Když jsme požadovaly podklady, tak jsme byly osočeny, že paní starostku šikanujeme. Přitom po ní jsme nic nechtěly, chtěly jsme data po paní účetní. Pak nám byl zrušen „velkou pětkou“ pečlivě vypracovaný plán finančního výboru, který byl dvě zasedání předtím zastupiteli schválený. Po dlouhodobých sporech s OÚ jsme nakonec obdržely vyjádření ministerstva vnitra, že na vše jsme měly zákonné právo a že je naší zákonnou povinností hospodaření řádně zkontrolovat. A že obstrukce OÚ jsou nesmyslné.

Věci, které doporučujeme, byly považovány za zbytečné. Pro výdaje z obce prý všechny pravidla jsou zbytečná, protože si vše stejně rozhodnou, jak budou chtít, podle obličeje. Rozpočet se také může měnit dle potřeby a zastupitelstvo to dostane jen jako informaci atd. Těch nepřátelských přístupů, neefektivních   postupů bylo mnohem více a nemá smysl se jimi zabývat. A poslední kapkou bylo to, že bez jakékoli diskuse, bez jakéhokoli seznámení nám do týmu dají naprosto neznámého člověka (tím neříkám, že pan M. je nevhodný kandidát, jedná se pouze o zásady a principy slušného chování).

Velká pětka má jistě „mnoho“ dalších kandidátů odborníků, kteří mohou být ve finančním výboru a budou odborně vykonávat svou práci. A určitě lepších odborníků než bylo v minulých finančních výborech, kdy došlo k zpronevěře bývalé paní účetní. Protože o těchto členech se paní starostka včera na soudu vyjádřila, že to nebyli žádní odborníci, proto nemohli zpronevěru odhalit.

A tímto přeji všem členům i novému předsedovi FV hodně štěstí. A sobě jako zastupiteli klidné rozhodování.

10 thoughts on “Slušnost se zcela vytratila”

 1. Na otázku předsedajícího soudce, jak byla prováděna kontrola ze strany úřadu, kromě auditu, který se tímto nezabývá, paní starostka skutečně u soudu řekla: Kontrolu provádí finanční výbor volený zastupitelstvem, ale to nejsou žádní odborníci, aby tuto věc odhalili. ( Předsedkyní byla paní Anna Kyselová )
  Předseda soudu nato řekl, že si ho měli sehnat.
  A nyní, když v zastupitelstvu skutečný odborník byl, tak se starostka se svoji suitou rozhodli ji znepříjemnit práci tak, že se rozhodla rezignovat na funkci ve finančním výboru. Jsem zvědavá, jaké KAPACITY si sežene. Podle toho co má k dispozici, žádná sláva to nebude.
  Jinak to loutkové divadlo bylo k popukání. A opět hlasovali bez přemýšlení a nacvičeně.
  Před každým zastupitelstvem by měla pětka povstat a sborem zapět hymnu AAAnastánu, aby si připomenuli své krédo.
  A starostka by mohla nosit školní ukazovátko, aby nemusela dělat na své loutky různé posuňky. Práskla by do stolu, aby zpozorněly a jen by ukazovala, kdo má mluvit.
  A tak si tu žijeme.

  1. Ať počítám jak počítám, těším se na příští zastupitelstvo. Nezdá se mi, že by po těchto zkušenostech chtěl někdo s „velkou pětkou“ spolupracovat. Takže jediný kandidát na předsedu finančního výboru je pan zastupitel Martin Blahuš. Celá léta ho znám jako prima kluka, jeho táty si vážím jako málokoho. On sám zná Ing Kocourkovou také velice dobře. Proto nechápu náhlou nedůvěru ve schopnosti Ing. Kocourkové. Netušil jsem, že se cítí na tento post a že ho tak moc chce. No, jednoho si již do týmu vybral. Jsem opravdu zvědavý, jak si s tím poradí. Zvlášť v zákonné povinnosti kontrolovat hospodaření. Tu odvahu si cením a budu pečlivě sledovat.

   1. Na to příští loutkové divadlo se už docela těším také.

 2. O slušnosti se nedá mluvit. Ta za paní starostky neexistovala nikdy a s tím co má kolem sebe, tak ani být nemůže. Kdysi jsem nové zastupitele kolem paní starostky nazvala princi a věřila jsem, že přinesou čerstvý vzduch do zatuchlých komnat OÚ. Dnes se za toto oslovení omlouvám, protože nevím, jak jsem mohla být tak naivní.

  1. K omluvě se připojuji. I já jsem tenkrát propadl naivnímu optimismu. Byla to hloupost, vlastně to bylo jasné hned na začátku. Kdo jednou podá ruku ďáblu, už je na cestě do pekla.
   Hold nemám patent na rozum. Ale stále se učím 🙂

 3. Asi půl roku trvalo naší paní účetní než poskytla data finančnímu výboru. A ty poskytla až po zaujatém stanovisku ministerstva vnitra. Najednou to šlo a ani to nebolelo. Když si vzpomenu na útoky třeba paní zastupitelky Kyselové, jak se ohrazovala a kroutila hlavou. Co to chce ta Kocourková? Data neopustí OÚ! V elektronické formě? No co si to dovoluje! A to vše ve funkci Předsedkyně kontrolního výboru, který má dohlížet mimo jiné přímo na dodržování zákonnosti.
  Co tu starostku zdržujete! Nikdy to nebyla pravda. Ani vteřinu nemusela věnovat paní starostka požadavkům finančního výboru. To, že to dělala, dokonce porušovala zákon. Do kontroly hospodaření nesmí starosta vstupovat, jinak to není kontrola, ale fraška. A dopadá to tak, že se chodí po soudech.
  Tým finančního výboru nakonec také určila starostka se svými spiklenci. Argumenty žádné, ale jakoby říkala, nechci tam lidi, kteří tomu rozumí. Teď je na nás občanech ptát se, proč?

 4. Trošku to opravím. Nechce tam lidi, ve které ONA nemá důvěru.
  Co to znamená? Nic jiného než to, že kontrolní orgány obce mají být loajální starostce a v podstatě kontrolovat jen to, co ona chce. Vzpomeňme na volbu kontrolního výboru. Doslova mi řekla, že Ing. Jelínek tam bude jen přes její mrtvolu! Proč? Nemá v něj důvěru!
  Takže starostka ovlivňuje některé ZO a to naprosto s přehledem. Když si dosadíte jména, lehce si domyslíte proč jsou tak věrní jejímu veličenstvu.

 5. A kdo ještě má důvěru v paní starostku? Podle jejích skutků, již může mít důvěru jen ten bez očí, bez uší či bez jediného mozkového závitu.
  Za chvíli budou děti ve škole určovat, kdo jim bude opravovat písemku 🙂 Nejlépe maminka, k té máme důvěru. Ale, možná bude lepší strejda, ten tomu nerozumí a umí napsat jenom jedničku. 🙂

 6. Nový kandidát do finančního výboru, pan M. se nám již představil. Dne 8. 8. 2015 v pozdních odpoledních hodinách, před poštou, na kraji silnice, jsme viděli jeho holou zadnici. Docela nehezký pohled na spolupracovníka zastupitelů. Ale do místního spolku se hodí. Celou scénu sledoval i občan cizího státu a byl velmi překvapen, co se to u nás děje.

Komentáře nejsou povoleny.