Smíšená stezka Lomnice – návrh

Smíšená stezka Lomnice – návrh

Dne 9.12.2014 se zastupitelé na svém řádném jednání rozhodli vybudovat smíšenou stezku pro cyklisty a chodce v naší obci. Smíšená stezka je navrhovaná od križovatky na Ryžovište po vyústění na místní komunikaci z Lomnice do Tylova. Zároveň schválila výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace. K zpracování této dokumentace byla výběrovým řízením vybrána Ing. Smítalová Linda – Atelis z Olomouce. 

Tento projekt by jsme chtěli realizovat ve dvou etapách. Jako první chceme vybudovat část od nemovitosti č.p. 69 (obchod Prima) po vyústění na místní komunikaci (viz. část C,D,E).

V této chvíli máme zpracovanou projektovou dokumentaci k vydání uzemního rozhodnutí a probíhá jednání s majiteli dotčených pozemků.

Zde jsou k nahlédnutí situační plány k projektu:

Část A – od křižovatky na Křišťanovice po okály

Část B – od okálů za školu

Část C – dál až panelákům

Část D – od paneláků za Jurovicovo

Část E – od Jurovicova po Tylov