Smysluplnost?

Zajímalo mě, kolik investuje naše obec do místních spolků a jestli je v tom nějaká smysluplnost a spravedlnost. Bohužel o spravedlnosti nemůže být ani řeč. Největší místní spolek, nedostal nic, ačkoliv měl v rozpočtu malou částku schválenou. Zato TJ Sokol měl i neplánované investice. Mimo to, co měli schváleno v rozpočtu, se objevily ještě další náklady, u kterých jsem chtěl zjistit výši a smysluplnost. Požádal jsem tedy o informace, aby nedocházelo k informačnímu šumu: 

Věc: Žádost o informace (NOOP)

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (InfZ), po vás žádám následující informace:

 1. Žádám o detailní seznam všech nákladů obce souvisejících či navazujících na přerušení vodovodního řádu k budově na pozemku 35/1 (dlouhodobé šatny fotbalistů u hřiště). Jedná se mi o veškeré náklady (na projekt, stavební povolení, změna účelu, materiálové i mzdové náklady, nakupované služby apod.) Prosím o rozdělení zvlášť pro následující objekty.
  1. Nová přípojka vody ke stánku na hřišti
  2. Destrukce vodovodního řádu + výkopy a sondy
  3. Nové vybudování šaten a sociálního zázemí v kulturním domě
  4. Ostatní
 1. Dále prosím o seznam dalších plánovaných nákladů (internet, elektrická přípojka atp.)
 2. Dále prosím o výši pronájmu nového obecního sociálního zázemí pro TJ Sokol
 3. A nakonec. Kdo konkrétně požadoval přípojku do stánku a na základě čeho. Stejně tak, kdo požadoval vybudování sociálního zázemí v kulturním domě, na jakém základě a z jakého důvodu.

Přeji příjemný den.

2016-10-18_13-48-17

Tak to máme prosím 75 343,- korun českých, prozatím. Není tam internet pro rozhodčího, nejsou tam mzdové náklady PVP, ani výkopové sondy, uklízečka atp. A projekt za dva tisíce i se změnou užívání budovy mi připadá docela zajímavé, až trochu nevěrohodné.

Je to hezké, když obec investuje do spolků. Proč však v tomto případě, když nikomu nic nechybělo, je mi záhadou… Ale omyl, chybělo. Představte si, že TJ Sokol prostřednictvím starostky Šomodíkové, vznesl požadavek formou informace. Kdo konkrétně, mi zatím nebylo řečeno i když jsem se jasně ptal v posledním bodě 4, hned dvakrát, pro jistotu.

Já vím jen jedno. Přes 75 000,- Kč bylo vyhozeno z rozpočtu obce zcela zbytečně, jen kvůli osobní ješitnosti našich představitelů obce. TJ Sokol měl své dlouholeté sociální zázemí nově zrekonstruované a plně vybavené. Stěhovat se nechtěli. Jediní kdo dělal problémy, byli právě starostka Šomodíková s místostarostou Jurovicem. Nejprve se pokusili uzavřít provoz budovy svoláním několika úředníků ze stavebního úřadu, hygieny a životního prostředí (Šomodíková i Jurovic byli přítomni oba). Proč měli tu potřebu? Nevím (viz Bouračka). To se nepovedlo, protože krajský stavební úřad to pro nezákonnost vrátil zpět (viz článek V příkrém rozporu se zákonem). V tomto krátkém období byli i šatny uzavřeny a fotbalisté museli opravdu hostovat, což je stálo zbytečné peníze. Nicméně, zase se vše rozjelo ve starých kolejích (viz Fotbal bude!). Všichni spokojení, až na duo Šomodíková-Jurovic.
Dali hlavy dohromady, poptali se právníků, jestli jim to projde a násilím přerušili přívod vody do šaten, obecní vodovodní řád (článek Konec zvonec), vymysleli si, že kvůli únikům vody (jak bude v dalším článku). Tak nezbylo, než aby se TJ Sokol přestěhoval (článek Stěhování), do předem připravených pseudošaten za více jak 75 000,- Kč. A to nepočítám zmařenou investici místních občanů, kteří svůj čas a své peníze zcela zbytečně investovali do rekonstrukce starých šaten.

To se to vyhazuje a maří, když to nejde z vaší peněženky… navíc z každé vyhozené korunky cinkne desetníček do kapsičky u vestičky.

3 thoughts on “Smysluplnost?”

 1. Už se objevují i nesrovnalosti v poskytnutých údajích. V řádku „odpojení přípojky“ je psáno 2 796,- Kč. Nicméně faktura je na 16 153,- Kč. Druhé odpojení přípojky, pro srovnání, (sousedka Jurovice) stálo 7 729,- Kč.

 2. zajímavá informace zvláště ve spojení s poznámkou ve spisu na stavebním úřadě, kde stálo : Obec nechce, aby v budově (myšleno tím v clubu Stará stolárna) byli fotbalisti.
  Tak na obci udělali vše, aby tam fotbalisti nebyli. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak stačilo jen podepsat smlouvu na vodu (zadarmo). A i kdybych připustila to, že ve zrušené přípojce byly nějaké úniky vody (jak hlavně sami sobě zdůvodňují zrušení přípojky, přestože žádné úniky vody zde nebyly), tak férově mohla obec vykopat přípojku novou se dvěma ventily – jeden pro budovu a jeden pro stánek na hřiště, a určitě i v tomto případě by to stálo vše mnohem méně, než 75 tis. Kč.

  1. Je fakt, že standardní řešení bylo jednoduché a levné. Ale chtít něco férového po současných představitelích obce, je značně naivní. 🙂 Za prvé prokazatelně neví, co to znamená. A za druhé, chtějí zjevně škodit a různým spřádáním lží, lstí, falešných slibů a podvodů vytvářet iluzi, že škodit nechtějí nebo, že to tak musí být, že to jinak nešlo atp.
   Ale fakta tím nezmění. Ani „selský rozum“ tím neoblafnou.
   Vždyť ani neumí ctít obyčejné dohody. Ani vlastní usnesení zastupitelstva. Nic to pro ně neznamená, kdykoliv je potřeba, otočí o 180°. Jednou schválí, potom zruší bez udání důvodů. (viz plán kontrol FV, prodej pozemků…)
   S Jurovicem přišlo na úřad období, kdy usnesení zastupitelstva je jen cár papíru. Jsou prostě lidi, pro které dohoda, plácnutí dlaní, usnesení, podání ruky, slib atp. je jen fráze bez významu. Proto nemůžou nikdy dlouhodobě uspět třeba v podnikání. To se prostě nenosí.
   U nás v obci se dnes jako občan nemůžete na nic spolehnout, dokonce ani na to, že vám teče voda nebo, že vám něco schválí, že máte střechu nad hlavou. Duo Jurovic-Šomodíková bez skrupulí odstřihnou přípojku, zbourají střechu nad hlavou.
   Dejte šílenci moc a takhle to dopadne. Je fakt, že voliči tohle nemohli vědět, toto se projeví vždy až po čase. V nacistickém Německu to také chvíli trvalo než to odhalili. Bohužel, bylo ale pozdě.

Komentáře nejsou povoleny.