Spolek Lomničtí dospěláci

Nedávno jsem Vás informovala o tom, že sdružení Lomničtí dospěláci podniká kroky k tomu, aby bylo přetransformováno na spolek. 

Zapsání do rejstříku spolků potvrdil Krajský soud svým usnesením, které nabylo právní moci dne 20.11.2015. Od tohoto data už neexistuje sdružení, ale spolek Lomničtí dospěláci.

Předseda spolku :         Ing. Kocourková Pavlína, MBA
Místopředseda spolku: Ing. Jaroslav Jelínek
Jednatel spolku:            Ludmila Smítalová
Pokladník spolku:          Věra Nosová
Předseda revizní komise spolku: Jarmila Kocourková