Staré sovinecko hodnotilo

V sobotu 12.března se na „Staré stolárně“ V Lomnici sešli členové spolku Staré sovinecko, aby zhodnotili svoji práci v uplynulém roce 2015 a nastínili si svá předsevzetí pro rok letošní. Schůzka začala v 15. hod a zúčastnili se jí kromě členů spolku i pozvaní hosté.

Byli jsme rádi, že jsme ve svém středu mohli přivítat starostu Moravskoslezského Kočova pana Ing. Josefa Havlíka, za Mikroregion Rýmařovsko a redakční radu časopisu Rýmařovský horizont pana Ing. Marka a dva významné historiky z Bruntálu pana Cepka a pana Pavla Rapušáka, předsedu Klubu za starý Bruntál. 

Jednání spolku se neslo v přátelském duchu. Předseda spolku Staré sovinecko zhodnotil práci s vydáváním kronik v r. 2015, spolupráci s obcemi v působnosti spolku. Poté zazněla zpráva o hospodaření spolku a vyúčtování dotace poskytnuté Olomockým krajským úřadem. Stejným způsobem probíhala i diskuze. Ta byla zaměřena povětšinou na historii našeho kraje a to jak sovinecka, tak i rýmařovska a bruntálska. Nemalou měrou se věnovala i vzájemné spolupráci všech zůčastněných. Schůzka byla pro všechny přítomné rozhodně přínosem do další práce.

Na závěr mi dovolte, abych za všechny přítomné poděkoval našim hostitelům za pohostinnost a paní Halině, která nás obdařila pekárenskými výrobky jejich firmy.