Stravné v ZŠ i MŠ

Na základě doporučení pana místostarosty Jurovice týkající se  cen stravného na jednání zastupitelstva dne 9.12.2014 jsme se dne 20.1.2015 domluvily s paní ředitelkou Bambuškovou, že toto téma probereme (já a paní Grézlová). Paní ředitelka byla na dané jednání velmi dobře připravena. Prověřili jsme více možností, jak zajistit stravné v souladu s normami a zároveň příliš nezdražit (poslední zdražování bylo před více než třemi roky). Delší diskuse vznikla na téma norma na pitný režim u dětí v MŠ. Konečný výsledek je takový, že počínaje 1.4.2015 dojde ke zvýšení ceny stravného – u MŠ + 3 Kč, u všech ostatních kategorií dětí + 2 Kč a u cizích strávníků + 10 Kč (většinou to jsou nejnižší hodnoty stanovené zákonné normy). Více informací poskytne paní ředitelka školy osobně nebo na oznámení, které bude vyvěšeno vývěsce ve škole. Všechny (paní ředitelka, paní Grézlová, já i paní Fojtášková, která se aktivně podílela na analýze nákladů stravování) jsme se snažily najít řešení, aby i u dětí v MŠ bylo zvýšení pouze o 2 Kč, ale prozatím to nevychází. Přesto v následujícím období budeme hledat cestu, jak snížit ceny nakupovaných potravin při zachování kvality potravin. Pokud by se našla nějaká možnost snížení, není vyloučené, že se cena nezmění.

A když jsme již byly ve škole, tak jsme se paní ředitelkou nechaly po škole provést. Ve škole bylo teplo a velmi útulně. Samozřejmě je ještě pár maličkostí, které by se daly doladit, ale ty nejsou tak podstatné (např.využití opravených půdních prostorů). Nestihly jsme výuku, ale toto ještě napravíme. Myslím si, že by bylo vhodné udělat slibovaný den Otevřených dveří, aby i ostatní občané mohli vidět výsledek rekonstrukce školy. My jsme ze školy odcházely s velmi dobrým pocitem.