Transparentnost

Pojem transparentní znamená ve slovníku: průhledný, průsvitný, dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný.
Transparentní radnice znamená, že nic neschovává, nezakrývá. Že její činnost je přístupná široké veřejnosti, každý může vědět s kým se uzavřela smlouva, komu se za co zaplatilo atp.

Je ctí každé čestné radnice, či obecního úřadu zveřejňovat nejlépe všechny dostupné informace. Proč? Odpověď je zcela jednoduchá. 

 • Nic netajit je smysl samosprávy, občan má stejně na tyto informace právo, tak o co jde.
 • Dobrovolné široké zveřejňování vzbuzuje důvěru k úřadu. Naopak tvrdošíjné neposkytování informací (tak jako u nás) vzbuzuje totální nedůvěru. Nedávám informace jen proto, že chci něco skrýt. Ale proč máme potřebu něco skrývat?
 • Úřadům ubude podstatná množina požadavků na informace od obyvatel. Proč by se ptali na něco, co si sami najdou na internetu?

Prostě transparentnost je dnes již jediná cesta vpřed. Díky transparentnosti by jsme tu zcela jistě neměli ani případ defraudace. Jistě by si někdo z občanů všiml podivností. Nebo by si to, právě kvůli transparentnosti, nikdo ani nedovolil.

Jeden z mnoha příkladů nám může posloužit třeba mé rodné město Prostějov. Kde na transparentnosti pracují ukázkovým způsobem.

2016-02-07_7-20-01

My ještě nemáme nic, dokonce nevíme, ani co náš úřad dělá. Pokud si toho nevšimneme nějak sami.
Takhle však postupují jinde. Přehled kapitol, které bych rád viděl i na našich obecních stránkách:

Na pravou míru

Reakce města na nepřesné, zkreslené nebo zavádějící informace, které se objevily v médiích a na sociálních sítích.
(U nás zásadně představitelé obce nekomunikují, na stránky, kde se objevuje jejich kritika, plivou jak se dá. (I když se mohou vyjádřit přímo zde.) Ještě nikdy se nevyjádřili ke konkrétnímu problému, který tu byl nastíněn. Jen obecně, že to tu jsou samé sračky, lži a pomluvy, dokonce podali trestní oznámení. Těžko uvěřit, ale je to tak. Tohle se u nás sešlo na OÚ)

Registr pohledávek – RAP

Uživatelská aplikace RAP byla umístěna na webové stránky statutárního města Prostějova s cílem co nejjednodušeji informovat občany nebo zástupce firem o stavu svých dluhů nebo pohledávek vůči statutárnímu městu Prostějov.
(Víte kolik dlužíte za popelnice?)

Rozpočet města

Rozpočet tu mají i do hluboké minulosti. Samozřejmost jsou třeba i příjmy a výdaje položkově. Pěkně v Excelu pro kontrolu součtů a mezisoučtů. U nás jen cár papíru.
ikona souboruUsnesení ZMP
ikona souboruKapitoly třídy
ikona souboruPříjmy a výdaje položkově
ikona souboruInvestice, opravy a údržba stavební
ikona souboruInvestice ostatní
ikona souboruFinanční plány PO

Ale tím to s rozpočtem nekončí. Mají ještě rozklikávací rozpočet.

Rozklikávací rozpočet

Vstup do Rozklikávacího rozpočtu

Uživatelská aplikace Rozklikávací rozpočet byla umístěna na webové stránky statutárního města Prostějova s cílem pravidelně informovat všechny občany o vývoji rozpočtu města.

Po vstupu do této aplikace je na boční liště možné zvolit příslušný rok a dále různé varianty členění rozpočtu – příjmy, výdaje a tzv. pohledy. Od 1. 1. 2015 byla v rámci zvýšení transparentnosti radnice doplněna aplikace o nový pohled: 

Transparentní příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladů. Zde je možné zjistit, z jakých prvotních dokladů (faktury, platební poukazy a ostatní účetní doklady) se skládají jednotlivé položky rozpočtu v členění dle odborů Magistrátu města Prostějova. U faktury a platebního poukazu je uvedeno číslo, IČ a název dodavatele/odběratele a stručný popis.
U fyzických osob nebude uváděno IČ resp. rodné číslo a jméno z důvodu ochrany osobních údajů (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Doklady označené jako ostatní účetní doklady vznikají v agendě Daně, dávky a poplatky a v agendě vnitřních účetních dokladů, ze kterých není možné získat konkrétní informace k jednotlivým dokladům.

Výdaje jsou rozčleněny dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, příjmy pak dle druhového třídění.

Pohledy jsou příjmy a výdaje roztříděné v závislosti na:

 • položce rozpočtové skladby (POL)
 • oddílu, paragrafu rozpočtové skladby (ODPA)
 • účelovém znaku (ÚZ), tj. dle číselníku účelových znaků vydaného MF ČR
 • rozpočtových kapitolách, tj. dle jednotlivých odborů Magistrátu města Prostějova (ORJ)
 • na organizační jednotce, oddílu a paragrafu, položce a účelovém znaku
 • na položce, oddílu a paragrafu a organizační jednotce.

Dalším možností pohledu na rozpočet je měsíční sledování výdajů.

V části Pohledy je umístěna funkce vyhledávání, kde po zadání názvu nebo IČ bude vyhledán příslušný subjekt resp. doklad, na kterém se zadané slovo vyskytuje. Subjekt je možné rozbalit kliknutím na název nebo IČ až do jednotlivých dokladů v členění dle kapitol rozpočtu a rozpočtové skladby. Za vybrané údaje budou provedeny součty v členění výdaje a příjmy.

Rozklikávací rozpočet je denně aktualizován.

(Zde beze slov, tohle je přesně požadavek, který jsem chtěl, aby naše obec měla.  Jak to prozatím dopadlo je v článcích Kraj přikazuje a Svinstvo) .

Výsledky hospodaření

(Povinnost)

Transparentní účet 

Statutární město Prostějov uzavřelo s účinností ke dni 2. 1. 2015 dohodu o změně Smlouvy o běžném účtu
č. 27-1505517309/0800. Město se tímto dohodlo s Českou spořitelnou, a.s., že banka bude na svých internetových stránkách zveřejňovat veškeré platební transakce na účtu, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu.
V případě došlých plateb bude banka zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce a částku došlé platby. V případě odesílaných plateb bude zveřejňovat vždy číslo účtu příjemce, částku a případně poznámku (zprávu pro příjemce), kterou uvede město na příkaz k úhradě. Informace o platebních transakcích zveřejní banka následující pracovní den po jejich připsání/odepsání na účet a zpřístupní je na internetových stránkách po dobu 13 kalendářních měsíců.
Tento účet je určený výhradně pro platby výdajů města z dodavatelských vztahů. V této souvislosti upozorňujeme všechny obchodní partnery, aby pro případný platební styk s městem u výdajového účtu 27-1505517309/0800nezadávali do identifikačních znaků plateb, zejména do variabilního symbolu a zprávy pro příjemce, osobní údaje a jiné citlivé informace. Město nemá možnost do výpisů zasahovat a uvedené informace dodatečně odstranit.

(Toto mě ani nenapadlo, že jde. Také na tom zapracujeme.)

Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv

(To je to, co paní zastupitelka Kocourková požaduje již rok a není schopna to z úřadu dostat. My občané jí v tom pomůžeme.)

Faktury odeslané

Na tomto místě naleznete seznam odeslaných faktur.

Faktury přijaté

Na tomto místě naleznete seznam přijatých a uhrazených faktur.

Na tomto místě naleznete seznam přijatých a uhrazených faktur v režimu přenesené daňové povinnosti.

(Každý občan se může podívat na faktury, víte komu, kdy, za co a kolik obec utratila.)

4 thoughts on “Transparentnost”

 1. To je fantastické, jak to mají zpracované. Tak by to mělo být i u nás. A určitě nemají obavu, že zveřejňují něco, co není schválené auditorem. 🙂 S takovými nesmysly může starostka ohromovat jen ty, kteří vůbec nemají ponětí o co jde. Pokud ovšem sama ví o co tady kráčí. Obávám se, že nikoliv, jinak by nemohla stále dokola plodit takové hlouposti a snažit se ohlupovat lidi.

 2. Pokud neví jak na to, může jít na školení do Prostějova.

 3. Takhle to chodí v normálních obcích. Vzpomínám na poslední naše zastupitelstvo, kdy se na mě zlobili i místní občané (samozřejmě příslušníci místní vládnoucí třídy). Například jeden mladý uraženě kritizoval, že „informace nikdo jiný nechce, jenom vy dva!“. Tento argument jsem nepochopil. Copak chtít informace, na které máte zákonné právo, je něco špatného? Jak ví, že nikdo jiný informace nechce? Ještě ani dospělý není a už mluví za celou vesnici. Jak to, že je nechce on? Asi tak jako druhý kritik A.K., který dokonce tvrdil, že on všechny informace má, tak co. On je má, to mu věřím. Jeho žena pracuje na úřadě, stejně tak jako jeho strýc. Druhý strýc i se svým zetěm je v zastupitelstvu, stejně tak jako dotyčného máma. To by bylo nemít informace.
  Vůbec jim nepřipadá divné, že oni informace mají a půlka zastupitelstva a ostatní občané ne. To samo mluví za sebe. A když informace někteří občané důsledně požadují, tak je potřeba je nenávidět. Co si to dovolujeme, chtít něco vědět! Informace jsou tu jen pro někoho. Právo na všechno tu mají jen někteří samovyvolení a ostatní jsou jen plebs, který je potřeba zašlapat. A chraň je bůh ozvat se proti bezpráví.
  A tak si tu žijeme, v našem Annabůstáně.
  Ale i k nám, na vesnici, doufejme, že brzo, dorazí 21. století. A tyto podivné středověké móresy se ztratí v propadle dějin. A nová nezasažená generace, při čtení kroniky, jednou nebude věřit, že tohle všechno bylo možné.

 4. Ten mladý, ještě řádně nedospělý neví vůbec o co jde. Pochybuji, že si něco přečetl, jen to slyší kolem sebe a má dost drzosti. A pan A.K. s jeho jízlivými a posměšnými poznámkami, to už je folklor na ZO. Není třeba tomu věnovat moc pozornosti. Také zřejmě vůbec ničemu nerozumí, jinak by takové trapnosti nevypouštěl vůbec z pusy.

Komentáře nejsou povoleny.