Obrázky

Co říká MVČR o neoprávněných odměnách

Dávám k dispozici výňatek z Metodického doporučení MVČR 5.2 odboru veřejné správy a kontroly k činnosti ÚSC, týkajícího se odměňování členů zastupitelstva. Jak se k této problematice staví starostka? Úsudek si udělejte sami.
Všimněte si také, co ministerstvo říká o povinnostech účetní.  Pokračování textu Co říká MVČR o neoprávněných odměnách