U nás v Kocourkově

Jak paní starostka vyřizuje žádosti o informace? Na jednu větu si počkáte přesně 15 dnů.  Maximální možnou lhůtu! 🙄 Asi ji dělá dobře stále dokola administrovat jednu žádost, v tom případě ale nechápu, proč si stěžuje, že je zavalena novými žádostmi. Stačilo by poskytnout jiné adekvátní dokumenty.  😆

Žádost

Odpověď

Nová žádost

15 thoughts on “U nás v Kocourkově”

 1. Je to sprostota. 15 dní čekat na větu nemáme nedáme. S takovýmto přístupem, (který je běžný pro naši starostku Šomodíkovou), to naše obec daleko nedotáhne. Z jejího chování je jasná neochota vyřizovat žádosti, na které má občan právo. Tato její liknavost, lenost či neschopnost nás občany už stála miliony v propásnutých dotačních programech, v pokutách, v soudech atd.
  Bohužel, tento člověk nikdy nepochopí roli starosty. Ale nevadí, když si chce dopisovat i s krajem a vyřizovat jednu žádost třeba celý rok, jen proto, aby svým důvěřujícím ukázala, jak to má těžké.
  Prosím.
  Co čekat od člověka, který není schopen vyřídit ani takhle triviální záležitost. 🙂
  Nelze čekat rozumné chování tam, kde chybí rozum.
  Nelze čekat normální přístup tam, kde vládne nenormálnost.
  Nelze čekat od člověka bez rukou, že vám zahraje na housle.
  Nelze čekat od lenocha, že si sám postaví dům.
  Nelze čekat od opilce, že půjde spát střízlivý.
  Nelze čekat od zlého člověka, že se přes noc stane dobrým.
  Nelze čekat od pitomce, že za deset let zmoudří.
  Nelze čekat od modrého nebe, že nám hezky zaprší.

  1. Zjistila jsem, že v žádosti mám překlep – místo knihy mám napsáno kniky. Možná to byl důvod, proč jsem dostala odpověď, že požadovaný dokument na úřadě nemají. Jakýkoliv důvod i drobný překlep se hodí. Musím si dávat větší pozor při psaní, aby mé žádosti paní starostka dobře porozuměla.

   1. Tím to nemůže být 🙂 To by byl úřední výsměch občanovi. To by si snad ani u nás nedovolily. Jistě i žák druhé třídy by pochopil o co jde. Navíc sami mají v úředních dokumentech překlepů až hrůza. Například stále opakovaná chyba:
    Pokud překlep nemění význam, tak není co řešit, „knika jízd“ nemůže být nic jiného než „kniha jízd“…
    I když, abych nebyl překvapený, když si u nás dovolují argumentovat citací zákona, kterou lživě obrátí naruby.
    Uvidíme, ale to by byl drsný trapas světové úrovně…
    Osobně bych poslal stížnost na nečinnost, protože ze žádosti je zcela zřejmé o co občanovi jde. Jde o podklady k účtování cestovného. Obvyklá kniha jízd či sešit jízd nebo seznam jízd nebo toaletní papír jízd je přece fuk. Smysl požadavku je neodiskutovatelný.

    1. A tak přece si to naše ženy na úřadě dovolily. Na ZO se paní starostka přiznala, že informaci neposkytla schválně kvůli překlepu. Není žádná „knika jízd“, ale je jen „kniha jízd“. Neuvěřitelné se stalo skutkem. Prý ji také „chytáme za slovíčko“.
     Za prvé to není pravda, že ji někdo chytá za slovíčko.
     Za druhé, podle infozákona musí povinný objekt včas (do 7 dní) vyzvat žadatele k doplnění žádosti, pokud mu není něco jasné.
     Cituji paragraf 14 odstavec 5:
     a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

     b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

     Takže starostka porušila opět zákon. A to zcela úmyslně. Navíc nevěřím, že je opravdu tak moc hloupá, aby nepochopila tak triviální žádost. Zase jde o obstrukce a zlý úmysl v souladu s její povahou. Z jejího postupu je více jak patrný její zvláštní úřední přístup k občanovi. Opět potvrzuje, že se dostala na místo, na které evidentně nestačí.

     1. Věc: Stížnost na odepření informace

      Vážená paní,

      dne 29.1.25016 jsem Vás žádala o poskytnutí knihy jízd zaměstnance obce pana Z. V textu došlo k překlepu ve slově knihy na kniky. Pokud Vám nebylo jasné, jakou informaci požaduji, byla jste povinna do 7 dnů od podání žádosti mě vyzvat, abych žádost upřesnila. ( § 14 odst. 5 b). Toto jste neučinila.

      Na 12. ZO dne 22. 2. 2016 jste přesto potvrdila, že jste žádosti rozuměla, avšak z důvodu překlepu v textu jste informaci neposkytla.

     2. A nepatří.Je tragický omyl pro naši obec, že člověk s takovou povahou byl zvolen do čela úřadu.

    2. V kontextu s odepřením informace kvůli překlepu v textu je zajímavé, že byl ZVEŘJNĚN záměr obce, který přes nesmysl na ÚŘEDNÍM listu byl vyřízen. Nad tím se paní starostka ani nepozastavila, natož aby to nechala opravit. Stále to najdete na obecních strránkách. Na občana je ovšem jiný metr. Naco si to paní starostka neustále hraje?

 2. Jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne. Proč nechtějí zase odpovědět. Co zase tají? Když není kniha jízd, co teda je? Kdo dává cestovní příkazy? Správce budov, (švagr paní zastupitelky Kyselové, předsedkyně finančního výboru, která má hlídat hospodárnost činností úřadu), si jezdí vlastním autem jako starosta a dostává to proplaceno. Toto je kšeftík, na jaký normální občan nenarazí za celý život. Hold, stačí ovládnout úřad svými lidmi a kšefty jenom kvetou. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale 35 000 Kč za rok dát jednomu zaměstnanci na vození zadečku se mi jeví jako rozkrádání obecního majetku.

  1. Ten mentální sebeobraz chudáka známe velmi dobře. Je předkládán při každé možné příležitosti.
   Např.:
   1. zpracování seznamu smluv
   2. poskytování informací
   3. provádění kontrol FV za Ing. Kocourkové

   1. V podstatě, kdykoliv se jedná o nějakou práci, (tedy šikanu, jak to nazývá).

    Ha, v koupelně ráno u zrcadla,
    hanbou se ještě nepropadla:
    „Chci vládnout a ne pracovat!
    Chci kázat a ne naslouchat!
    Já za to přece nemůžu lidičky.
    Koukejte na moje kulaté slzičky.“
    Pod oknem ptáčci naslouchají
    a tiše se za letu chichotají.
    I sýkora vesele zpívá zrána:
    „Chci šikanovat, ne být šikanována.“
    Tu píseň znají už i skřivánci:
    „Jsem starostka, vy blbčánci…“

    Smutný je jen Ježíš na kříži.
    Proradným lžím bolestně přihlíží.
    Rána na boku znovu mu krvácí.
    S trnovou korunou hlavu pryč odvrací.
    „Pro tohle trpěl jsem kruté mučení?
    Od lidí poslouchat dobytčí bučení?
    Otče můj v nebesích, prosím tě o jedno.
    Ať nikdy nežvýká v tlamě už mé jméno.“

 3. Přinejmenším je to obrovská drzost a mrhání finančními prostředky z daní občanů. Ano, stačí přitakávat starostce, držet ji na židli a máte se jak v bavlnce. Vždycky se najde způsob, jak dotyčného odměnit. Přidat k platu vedení VPP (cca 15.000,- + odměny za služby + cestovné) a k tomu plat správce a vyjde vám druhý plat starosty. Proč ne. Už se nedivím, že mi byla odepřena informace o platech zaměstnanců. A tak si tu žijeme v našem AAAnabústáně.

  1. Na 12. ZO p. Z. se ohradil, že za vedení VPP plat nepobírá. Dále řekl, že v loňském roce se stopa na lyžařské trati protahovala.
   Omlouvám se za mylnou informaci.

 4. Ještě jsem zapomněla na lyžařské běžecké tratě – pokud je tedy sníh. Loni ani letos pšenka nekvetla.

Komentáře nejsou povoleny.