Úniky vody

Protože se dědinou šíří různé fámy, proč bylo přerušeno napojení na obecní vodovod několika občanům této vesnice, zeptal jsem se přímo u zdroje, aby čtenáři měli oficiální odpověď přímo z obecního hradu. 

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (InfZ), po vás žádám následující informace:

 1. Jaké případy přerušení vodovodu byly v obci za poslední dva roky. Prosím všechny a nejlépe v seznamu obsahující body:
 2. komu byl přerušen přívod vody (Jméno nebo číslo popisné či parcely legálního či nelegálního odběrného místa)
 3. kde bylo přerušeno (na které parcele)
 4. z jakých konkrétích důvodů bylo přerušeno
 5. kdo rozhodl o přerušení
 6. kdy se rozhodlo a kdy bylo provedeno
 7. seznam všech podkladů o které se opírá důvod přerušení, či rozhodnutí o přerušení
 8. náklady spojené s přerušením
 9. Jaké objednávky obec učinila u firmy AQUAstop,v.o.s., za poslední dva roky.
 10. datum objednávky
 11. co bylo požadováno
 12. Jaké faktury byly firmou AQUAstop,v.o.s., vystavený obci za poslední dva roky.
 13. datum vystavení
 14. konkrétně a srozumitelně, za co bylo fakturováno
 15. částka fakturace
 16. číslo faktury v obecním účetnictví a číslo objednávky 4. Za jaké práce, které již byly provedeny, či započaty, či jsou plánovány v letošním roce, ještě obec očekává faktury od firmy AQUAstop,v.o.s.,

Přesně po uplynutí zákonné lhůty 15 dnů jsem dostal odpověď. Tentokráte bez krajského kolečka.

2016-11-01_14-40-28

 

2016-11-01_14-39-07

Jak je vidět, voda začala unikat s příchodem Jurovice do funkce místostarosty. A uniká stále více, podle počtu zakázek firmě Aquastop. To proto, jak tvrdí starostka, kvůli něčí nekvalitní práci z minulých let. Čí, to nevíme.

Nejvíce asi unikala Jurovicově sousedce, kde se spolu s naším novým vodohospodářem panem Z. rozhodli utnout přípojku vody do domu stejně jako na Staré stolárně. To znamená, že přípojka vody byla přerušena přesně těm lidem, které nemá místostarosta Jurovic rád a na které už v minulosti třeba volal policii. Jednou kvůli pokáceným smrčkům a podruhé kvůli těmto stránkám, kde shledal pomluvu. Ani jedno se nepotvrdilo. Tak alespoň škodit. Způsobené ztráty občanům jsou veliké, desítky tisíc. Toto by se za žádného jiného starosty nestalo.

Starostka píše, že dodávka vody byla omezena jen na nezbytně nutnou dobu. Myslela tím, že voda nepoteče „dokud si neuděláte novou“ anebo „dokud tu budete bydlet“ anebo alespoň „dokud budu vládnout“.

3 thoughts on “Úniky vody”

 1. Na otázku, kdo konkrétně rozhodl o trvalém přerušení dodávky vody, byla odpověď, že OBEC LOMNICE. 🙂 Asi bylo referendum, nebo to byl asi ten nelegální spolek, co si říká Obec Lomnice. Je to vlastně jedno, odpovědnost nese starostka Šomodíková.
  Ani objednávka nebyla, někdo neznámý zvedl telefon a objednal. Účetní zaplatila.
  Kdopak je ten telefon, znáte ho někdo?

 2. V roce 2015 šlo o částku: 107 572,-Kč.
  V roce 2016 už je to 300 932,- Kč jen do konce srpna.

Komentáře nejsou povoleny.