Vépépáci

Byla jsem občanem Lomnice nařčena, že jsem prohlásila, že VPP nejsou lidi a že musí dělat všechno. Považuji to za hloupý výkřik do tmy, jenž je právě z těch pomluv, které tuto obec polarizují (lidé  buď bez výhrad souhlasí anebo jsou tvrdě proti). A protože by se právě tato lež mohla někomu hodit a pak ji šířit, že je pravdivá, pokusím se v tomto příspěvku objasnit svůj postoj k práci VPP.

V prví řadě by bylo dobré vysvětlit zkratku VPP (používání slengově vépépáci) – tj. veřejně prospěšné práce. Veřejně prospěšné práce v obcích přináší především lidem zaměstnání a také zlepšují kvalitu života místní společnosti. Jedná se o časově omezený pracovní poměr po dobu maximálně 12 měsíců s využitím mzdového příspěvku až 15 000 Kč/měsíc. Jako příklady si lze uvést pracovní pozice týkající se:

  • Údržby veřejných prostranství;
  • Úklidu a údržby veřejných budov a komunikací;
  • Pečovatelských a ošetřovatelských služeb pro zdravotně postižené či seniory;
  • Organizování volno-časových aktivit dětí a mládeže;
  • Pomoc na volnočasových aktivitách občanů obce
  • Další obdobné práce ve prospěch obcí.

Práce pro VPP je užitečná a rovnocenná s prací kohokoli jiného. Obec ho platí a za to očekává vykonání nějakého úkonu. Pracovníka pro VPP rozhodně nepovažuji za méněcenného, považuji ho za normálního řádného pracovníka obecního úřadu, a proto pracuje pro obec, protože to má v pracovní náplni a je za to z obce placen.

A proč si myslím, že by např. na obecním plese měli především pomáhat pracovníci pro VPP a ne zastupitelé? Jako zaměstnanci obce jsou vlastně spolupořadatelé. A také proto, co jsem uvedla o větu dříve. Je to v jeho pracovní náplni a je za to placen – tzn.pokud bude pracovník dělat např.v šatně na plese 6 hodin, může mít třeba v pondělí volno (nebo dle domluvy). Na rozdíl od minulosti, kdy žádní pracovníci pro VPP nebyli, tak zastupitelé museli pomoci, teď již pomoc zastupitelů není tak nutná.

A ještě poznámka – když někdo říká, že tito pracovníci pro VPP obec nic nestojí, nesmí být zaměňováno s tím, že nedostávají peníze. Obec to nic nestojí ne proto, že těmto pracovníkům neplatí, ale proto, že platy těchto pracovníků jsou dotovány (propláceny) buď z EU nebo z Úřadu práce.