Veřejné prostředky V.

Komu a za co poskytuje obec naše veřejné prostředky by mělo zajímat každého občana. Minulý rok jsem se dohadoval s obcí o tuto informaci velmi dlouho a zatím neúspěšně. Nejdříve obec, pod vedením starostky Šomodíkové, zkoušela různé obstrukce. Poslat alespoň něco, aby se neřeklo, jednou, dvakrát… Krajský úřad stále nařizoval a obecní úřad stále ignoroval. Nakonec pokus s nesmyslnou částkou za úhradu „nadměrného vyhledávání“.
Tu jsem zaplatil, abych se k informacím dostal, ale obec mi za ty peníze poslala nehorázný paskvil. Krajský úřad opět nařídil, ale obecní úřad nereagoval… Po více jak půl roce, jsem dostal alespoň peníze zpět. Tato ignorace povinností, nečinnost nakonec skončila žalobou u soudu (nebyla jediná)…

Soud ještě neproběhl, ale o tom jindy. Starší články jsou zde: Veřejné prostředky IV.

Jiným obcím nedělá potíže zveřejňovat, jak nakládají s obecními veřejnými prostředky. Dokonce sami, bez žádání sami zveřejňují na svých stránkách tyto informace. Některé obce dokonce zveřejňují sami i pokladní knihu! Třeba obec Sluhy. Starosta tam bere 11 000,- Kč hrubého. A to mají kolem 700 obyvatel. Líbí se mi taky pojem zaměstnanec 1, zaměstnanec 2. Nemají asi co skrývat…

Ale my jsme v Lomnici. Naše starostka má skoro čtyřikrát tolik. Ale informační služby jsou na totalitní úrovni. Poslední dobou poskytuje alespoň své reklamní letáčky ve formě Lomnického zpravodaje. Ale jinak neposkytne sama informace, dokonce je nedá, ani když ji to zákon nařizuje. To je tak, když vám moc stoupne do hlavy a myslíte si, že jste bůh a začnete rozlišovat, kdo si informaci zaslouží a kdo ne… Nevím kolik budou všechny soudy stát naši obec, ale doufám, že tyto náklady obci uhradí právě tato odpovědná osoba ze svého pěkného platu.

Rok se s rokem sešel a požádal jsem o příjemce veřejných prostředků znovu, tentokrát za rok 2016. (I když nemám ani rok 2015.) Odpověď opět nezklamala, i když si obec objednala nový report, data zůstala chudá. musel jsem opět poslat stížnost:

Podávám stížnost podle § 16a odst. 1) písm. (c)

  1. Shrnutí žádosti

Dne 6. 12. 2016 jsem v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím požádal povinný subjekt o poskytnutí níže uvedených informací:

Podle § 8b InfZ požaduji seznam všech příjemců veřejných prostředků zaúčtované v období leden až říjen roku 2016.

U fyzických osob mi stačí jen: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

U firem mi stačí seznam faktur, tak jako obvykle.

  1. Shrnutí postupu povinného subjektu.

Povinný subjekt neposkytl všechny požadované informace a o neposkytnutých informacích nijak nerozhodl.

Požadoval jsem seznam PVP: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Dostal jsem jen nějaký výpis, kde u většiny položek není uveden dokonce ani žádný konkrétní příjemce veřejných prostředků. Trvám na poskytnutí této informace alespoň u částek převyšující 1000Kč.

Například:

Odpověď KÚ. Za povšimnutí stojí také to, že obec ve své aroganci ještě nikdy neshledala důvod pro přehodnocení svého postupu. Raději otravuje (vlastně šikanuje) právníky na kraji, aby si poslechla znovu a znovu přikázání. Celé je to proto, že z nějakého důvodu nechce informace poskytnout a hraje tak o čas. Když už, tak ať dáme informace co nejpozději.

Krajský úřad opět přikázal, ale informace zase nikde.
Na konci zákonné lhůty jsem místo požadovaných informací dostal jen další obstrukci. Tentokrát požadavek na úhradu. Tentokrát docela vtipně napsaný. A částka se dokonce zvedla oproti loňským 1134,-Kč je to teď už 1890,-Kč. To jest nárůst o 67%….

No nezbylo, než napsat zase stížnost, protože platit a stejně nic nedostat, se mi už nechce (jako minulý rok). Počkáme, co na to Krajský úřad. Za něčí neschopnost se stále platí. Obec, občan i Krajský úřad. Kdyby obec vynaložila takovou sílu vyhovět, jakou vynakládá pro nevyhovět… byli bychom vesnice roku.

Ale……..