Vesnické muzeum v Malé Štáhli

(Motto: kdo nezná svoji historii, nemá právo na budoucnost.)

Obec Malá Štáhle, v zájmu vytváření historického povědomí občanů v celém rozsahu historie obce t. zn. od roku 1540, realizovala projekt „Vesnické muzeum obce Malá Štáhle“. Muzeum je umístěno v Obecním domě obce Malá Štáhle, bližší informace je možno získat na internetových stránkách obce www.malastahle.cz.

Cílem bylo zdokumentovat a uchovat pro budoucnost informace o vzniku obce, stěžejní výrobní činnosti v katastru obce, zemědělství, rýžování zlata v řece Moravici, těžbu stavební břidlice, pěstování a zpracování lnu. Záměr byl realizován v Integrovaného programu rozvoje venkova v roce 2013, oblast turistického ruchu, který má obec, v rámci programu mikroregionu Rýmařovsko. 

Dovolujeme si Vám nabídnout návštěvu muzea, např. v rámci výletů v průběhu celého roku. Návštěva je bezplatná, lze ji domluvit krátkou cestou na tel 554 286 057, 724 104 718 (starosta) či 734 537 008 (místostarosta).

Těšíme se na vaši návštěvu.