Vláda paní starostky

Paní starostka je v úřadě druhé volební období a  téměř rok od posledních voleb. Kolem ní se semkli její příznivci v zastupitelstvu. Nikdo ostatní jako by tam ani nebyl. Neschválí jediný návrh opozice, byť by byl seberozumnější.
Předkládám k posouzení některá pochybení nebo přímo porušení zákona, jichž se dopouští paní starostka a její suita, tudíž i členové KV, kteří jsou tam mimo jiné i od toho, aby kontrolovali dodržování zákona.

 1. Ukládací body zastupitelstva bez termínu splnění ( není termín, není postih )
 2. Porušení práva zastupitele doplnit program jednání ZO
 3. Neplnění usnesení ZO ( některé usnesení bylo uloženo již v r. 2013 )
 4. Vstupování do kontrolní činnosti FV a bránění v kontrole ( muselo zasáhnout až MVČR ) – protizákonné
 5. Některá jména dlužníků zazněla na ZO – protizákonné
 6. Tajné pracovní porady ZO – rozprava k bodům jednání je uskutečňována mimo řádné jednání ZO ( tam se povětšinou jen zvedají ruce k hlasování, dotazy má jen opozice )
 7. Špatně napsané smlouvy ( opravily se až na zásah nových zastupitelů )
 8. Ignorování opozičního  návrhu na nového člena FV – dosazení svého kandidáta
 9. Zastupitelé nedostali žádné informace k výběrovému řízení na ŘŠ ( koncepce školy, výsledky hlasování…), pětka si vše odhlasovala sama i bez informací, nebo ne? )
 10. Schválení směrnice o poskytování informací –úhrady za  právnické služby ( protizákonné ), jedenkrát byla požadována  za informace úhrada přes 2 tis. korun, aniž by k tomu byl schválený ceník úhrad – protizákonné
 11. Nevyvěšení státní vlajky v den státního svátku – porušení zákona
 12. Ignorování černé stavby v obci
 13. Porušení práva občana znát program jednání ZO ( odpověď na dotaz občana ) – protizákonné
 14. Na webových stránkách nejsou vyvěšeny všechny odpovědi na požadované informace – protizákonné
 15. Nezpracované výroční zprávy dle zákona č. 106/199 Sb. – protizákonné. Náprava byla učiněna až po zásahu MVČR
 16. Neoprávněně vyplácená odměna v nesprávné výši místostarostovi, bez usnesení zastupitelstva – porušení zákona o obcích, překročení pravomocí ( náprava na základě kontrolního orgánu KÚ Ostrava)

Vidíte, že je toho dost a dost co úřad pod vedením paní starostky neplní.
thSMAJL 1

 

9 thoughts on “Vláda paní starostky”

 1. Nově je třeba uvést bod 15. -porušení zákona o ochraně osobních údajů – byl podán podnět na ÚOOÚ. Byla učiněna náprava.

  A co na to kontrolní výbor, nyní v čele s panem Šebestou?

  1. Pořád na někom hledáš chyby zkus si je najít na sobě ne tady pořád pomlouvat jak nějaké babky paní starostku někdy nejde dodržet všechna pravidla.

   1. Vážený pane „Josefe“, chyby dělá každý a samozřejmě i já i vy. A čím více toho uděláte, tím více bude za vámi chyb. Z chyb se dá poučit a každé poučení něco stojí.
    Ale zde nejde o chyby, zde jde o úmysl, o špatný úmysl, o opakovaný špatný úmysl. To byste se měl naučit rozeznávat. A také pomluvy. Pomluva znamená šíření nepravdivého údaje. Například, když o vás někdo tvrdí, že kradete a není to prokazatelně pravda. Pokud se vám zdá, že tu někde není napsaná pravda, tak prosím napište konkrétně, co není pravda.

    Někdy nejde dodržet všechna pravidla… Starosta je občanská role, která má jasná pravidla. Když hrajete šachy, taky musíte dodržovat pravidla, jinak samozřejmě hra ztrácí smysl. Pokud pravidla neznáte, tak hrát nemůžete. Vytvářet si vlastní pravidla, jak to dělá naše paní starostka, aby se „udržela ve hře“, přece nelze. To dá rozum.
    Představte si, že spolu se starostkou hrajeme hru „člověče nezlob se“. Paní starostka, ať hodí kostkou co chce, vždy táhne jak potřebuje a hlavně tak, aby nám pinčlíka vyhodila. Vám to nepřipadá divné, mě jo a tak na to upozorňuji. A když na to upozorním, že se nehraje podle pravidel, tak vám toto připadne divné a pustíte se do mě, že nejde dodržovat všechna pravidla. Máte zvláštní pohled na svět a na pravidla.

    1. Problém je, vážený podvodníku v tom, že pan Roman není veřejná osoba, tudíž i když jistě chyby má, tak tady nebudou řešeny. Kdežto paní starostka a její „tým“ jsou VEŘEJNÉ OSOBY, proto jsou také pod dohledem. Práce paní starostky, nato, jak je ve funkci dlouho, je myslím velmi špatná, ne-li přímo tristní. Paní starostka MUSÍ DODRŽOVAT ZÁKONY, PŘEDPISY A ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKA. Jestli to nezná, nebo nechce, tak v úřadě nemá co dělat, ať se Vám to líbí, či ne.
     A ještě jeden důvod proč kontrolovat: JE PLACENÁ Z VEŘEJNÝCH PROSTĚDKŮ, tedy i z Vašich daní.
     Ještě jednou opakuji: starosta je POVINEN dodržet všechna pravidla!

     1. Nejhlavnější důvod proč kontrolovat lidi s nedostatkem cti u moci je právě snadnost zneužívání moci ke svému prospěchu. Je potřeba si uvědomit, že je to na náš úkor. Na úkor obyčejných občanů. A právě spravování obecní kasy, která patří všem občanům stejně, bývá největší problém.
      Znovu cituji předsedu rozšířeného senátu Josefa Baxu:
      „Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému. V první řadě se na kontrole může podílet každý, a to přesně v té míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, brání rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.“

 2. Zneužívání pravomoci, Maření soukromých investic…

  § 158
  Zneužívání pravomoci veřejného činitele
  (1) Veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
  a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu,
  b) překročí svou pravomoc, nebo
  c) nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci,
  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

Komentáře nejsou povoleny.