Voda X

Čtenáři jistě čekají na zajímavosti ze zastupitelstva… budou je mít. Teď jsou ve fázi doslovného přepisu. Vyčkejte, stojí to za to. Mezitím si přečtěte, jak pokračuje šikana v záležitosti vody u hřiště. Od minula se změnilo to, že i do tohoto problému musel být zatažený krajský úřad. Ten předal rozhodování do rukou stavebního úřadu Břidličná. ( 🙂 Ano do rukou toho úředníka, který nás obešel jako účastníky stavebního řízení v projektu Cyklostezka II. Řízení námitky podjatosti bylo tehdy zastaveno tím, že obec věc stáhla. Bohužel podjatost trvá i v této věci.)
Vedoucí stavebního úřadu Ing. Hudeček se toho zhostil s vervou, přesně tak, jak jsme předpokládali. Trojice aktivních úředníků (starostka Šomodíková, místostarosta MVDr. Jurovic a Ing. Hudeček) se na svých obvyklých spolupracovních schůzkách tak dlouho radili, jak porazit občana, až to zase nějak vymysleli. Pozvali si na to i odborníka na vodárenství, což je od nich hezké. 

Bohužel to nezměnilo nic na situaci k lepšímu. Možná proto, že jsou všichni tak trochu placení ze zdrojů obce a tudíž se o nezávislém přístupu nedá mluvit.  A věc bude dále eskalovat. Nevadí, je čas, pravidelně sčítám škody, které nám tím vznikají. Naštěstí mě to neživí, ale dostat se do podobné situace obyčejný živnostník, tak ho lehce zlomí, aby neumřel hladem.

Jak se dozvíte z protokolu. V brzké době se tedy bude rušit i přípojka vody do stánku na hřišti, prý je technicky nevyhovující.
Tento trojlístek úředníků nehledí ani na vyjádření předcházejících starostů obce, že tento vodovod stavěla obec pro obecní objekt a je to tudíž obecní vlastnictví na obecním pozemku. A že nebyl důvod k uzavírání smlouvy na odběr vody obce s obcí, dokud se objekt neprodal.
Stejně tak znalecký posudek (stejný, který použili k zastavení pasportizace objektu) najednou ignorovali, i když tam jsou podrobnosti o připojení na vodu a jasně jsme podle něj vlastníci 10 metrů přípojky a zbytek je obce.
Na místě nebyla provedena žádná prohlídka stavby, ale přesto odborník tvrdí že budova je napojena na přípojku na hřiště. Tedy přípojka na přípojku. Skutečnost, že stánek byl napojen na vodu daleko později než budova, nikoho z nich nezajímá.
Přesto na místě Ing Hudeček na závěr konstatoval, že „technický stav přípojky je nevyhovující, není také zřejmý stav vlastnictví a že nelze zásobovat nemovitosti pitnou vodou z nepovoleného zařízení v nevyhovujícím stavu přes zařízení u něhož není znám vlastník“. To asi znamená, že přípojka je příspěvek od pána boha a trubky se zázrakem sami smontovali jako ve filmu Bílá paní. Tak proč to vlastně řeší? 🙂

A 001

A 002

Závěrem můžu říct, že vlastníka vodovodu k naší přípojce bude muset určit soud. Nevím, jestli pomůže změna podjatého stavebního úřadu a odvolání na kraj. Ale to se nechme překvapit.

Škody nám rostou, stále doufám, že i ty někdo nakonec zaplatí. Já mohu jen trvat stále na své malé pravdě: Dům jsme koupili i s přípojkou vody, délka max 10 m, jestli je vodovodní řád k ní v nevyhovujícím stavu, budu také trvat na opravě majitelem řádu, ale zatím mi připadá že funguje bezchybně, nemůžu si stěžovat.