Výlet v dešti

Dnes 7.listopadu 2015, jsme šli na výšlap do Nové Pláně. Výšlap proto, že jsme šli přes kopec. Jinak by to byla jen procházka. Asi kvůli hrozícímu počasí se nás sešlo jen 6. Na sedmého statečného jsme marně čekali. 
Než jsme došli na kopec do lesa začalo již trošku pršet. Ale to jsme očekávali. Dále cestou lesem do Pláně pršelo čím dál tím víc a víc. Ale nálada byla i tak lepší a lepší. Teda možná také díky jiné vodě, ohnivé, kterou správný turista nosí rozplácnutou na srdci 🙂 .
Pod přístřeškem jedné chatky jsme se nasvačili a chvíli odpočinuli a pak šli dál. A když jsme přišli k autobusové zastávce u Pláně, zjistili jsme, že nám jede autobus do Valšova. Tak rada starších rozhodla, že se tím autobusem svezeme. Ve Valšově jsme se naobědvali. Já si dala pečenou kačenu s kyselým zelím a knedlíkem.
A potom už jen vlak směr Lomnice, jedna zastávka. Domů jsme dojeli ve 14:00. Mezitím přestalo pršet. Jak už to někdy bývá. Trochu mi tam chyběli Jelínci, ale doufám, že se pan Jelínek brzy uzdraví a s novým kolínkem mu to pěkně pošlape.
Sláva nazdar výletu, zmokli jsme a už jsme tu.