3 thoughts on “Wombat II”

 1. Na faktuře je jasně napsáno „čištění kanalizace“, žádný monitoring. A najednou přijeli z Brna kvůli monitoringu? Dobrá výmluva. Na toto jí skočili i vyšetřovatelé policie? Tady vidíte, jak to u nás chodí. Stačí umět lhát, přesvědčovat, manipulovat a bez skrupulí vyrábět důkazy neviny.

  Nakonec tam stejně vlezli naši VPP, zmonitorovali a vyčistili.

  A výběr? To je to samé, jako když si necháte, na dětskou zahradní párty, objednat nějakou levnou hudební skupinu. Necháte to na dětech a děti si objednají místo nějaké místní kapely rovnou Helenu Vondráčkovou a dokáží vám, že byla levnější než Karel Gott.

 2. Kauza WOMBAT má faktur více než jsme tušili. Starostka Šomodíková odpověděla paní Nosové v souvislosti s druhou zakázkou brněnské firmy jejího bratra pro obec. V článku Faktury 2015 se můžete podívat na prosincovou fakturu na dalších asi 20 tisíc Kč. To už je celkem asi 75 tisíc Kč.

  Můj dotaz tehdy zněl:
  Věc: Žádost o informace WOMBAT

  Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Vážená paní,

  1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli obec Lomnice proplatila počínaje dnem 1.1.2012 do 31.12.2015 včetně, nějaké faktury vystavené společností WOMBAT, s.r.o., IČO: 47912553 nebo WOMBAT Kanalservis s.r.o., IČO: 60723041

  2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených výše uvedenými společnostmi WOMBAT, s.r.o., IČO: 47912553 nebo WOMBAT Kanalservis s.r.o., IČO: 60723041

  Druhá faktura byla proplacena 18.12.2015. Měla tedy být obsažena v odpovědi. Ale nebyla.
  Co z úřadu vyjde, je buď neúplná informace, mlžení či lež.

 3. Věc: Poskytnutí informací
  Na základě vámi podané žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám předkládáme následující odpovědi na vaše dotazy vztahující se k monitoringu kanalizace firmou WOMBAT:
  1. Kdy a jak dlouho se prováděly monitorovací práce
  – monitorací práce byly prováděny v měsíci srpen
  2. Jaký byl výstup těchto prací
  výstupy:
  – protokol o prohlídce kanalizace
  – situační náčrt trasy revidovaného potrubí
  – video záznam
  3. Jak dlouhá je monitorovaná kanalizace
  – celkem bylo zmonitorováno 568,6 bm dešťové kanalizace, DN 200 – 600 mm
  4. Jak zněl požadavek projektantky na monitoring
  – kopie e-mailu je přílohou tohoto dopisu
  Příloha č. 1 kopie e-mailu
  S pozdravem
  Anna Šomodíková starostka obce

  Hezké od starostky, že už začíná komunikovat. Ale stále z toho nemám dobrý pocit. Třeba na na jednoduchou otázku „Kdy a jak dlouho“, odpoví „v srpnu“. Zajímalo by mě, jak by se naši starostce líbila odpověď na otázku „Kdy jste se narodil a jak dlouho tu jste?“ A já bych jí odpověděl: „květen“….
  Nicméně pořád nevíme, proč byla faktura přijata až na úplném konci roku. Ani proč si vybrala zrovna brněnskou firmu svého bratra… vlastně víme 🙂

Komentáře nejsou povoleny.