Zájezd na Šumpersko

Lomničtí dospěláci uskutečnili v pátek 7. září, další společný výlet. Tentokráte to bylo za poznáním památek, ale i historických událostí, které neblaze proslavily, nedaleké Šumpersko.

Na 8. hodinu ranní byl stanoven odjezd z křižovatky u Spolkového domu. Cesta trvala necelou hodinku a tak již před devátou jsme zastavili před kostelem sv. Vavřince v Sobotíně.

Zde jsme byli očekáváni velice ochotnou paní Danou Ponížilovou, kterou nám zprostředkoval náš známý ze Sobotína pan Ing. Jar. Kočandrle. Ta nás provedla nejen stavbou vlastního kostela, známého z neblaze proslulých čarodějnických procesů ( zde žebračka Marina Schuchová z nedalekých Vikýřovic, uschovala sv.hostii do šátku pro nemocnou krávu své sousedky), ale i okolního hřbitova na kterém jsou uloženy ostatky bohaté rodiny Klainů, majitelů místních železáren a stavitelů mnoha železničních tratí v předválečném Československu. 

Odtud po prohlídce jsme jeli do Maršíkova, známého svým dřevěným kostelíkem a posléze do Velkých Losin. Zde jsme navštívili rovněž kostel. Kostel sv. Jana Křtitele, významný svojí architekturou. Je to největší jednolodní chrámová stavba ve střední Evropě. Jeho stavbu, současnou významnou rekonstrukci a jeho historii nám představil místní kostelník, pan Petr. Nutno poznamenat, jeho znalosti předčily naše očekávání a své povinnosti se zhostil na výbornou.  V Losinách jsme i poobědvali.

Naše další cesta vedla do Šumperka a jeho proslulého místa, Geschaderova domu, ve kterém se v období řádění inkvizitora Bobliga, odehrávaly krvavé příběhy a osobní tragedie šumperských obětí. Zde bylo uplatňováno útrpné právo na zadržených obyvatelích. Ve sklepních prostorách této budovy jsme si prohlédli a poslechli, jakým způsobem a v které době zachvátila vlna upalování lidí nejen naše země, ale celou Evropu. Trochu mi to připomínalo dnešní dobu, jen s tím rozdílem, že dnes se již neupaluje. Ale závist a nenávist zůstává stejná. Po prohlídce této zcela výjimečné prezentace jsme si společně s průvodcem z městského informačního centra prohlédli architekturu nejzajímavějších historických domů města, stavěných nejvýznamnějšími vídeňskými staviteli na přelomu 19. a 20. století. Ne nadarmo se Šumperku říká Malá Vídeň.

Pak ještě krátká zastávka na nákupy a honem domů, protože některé z nás čekaly další povinnosti.

Nevím, zda se zájezd líbil, či nikoliv. Zatím jsem se ohlasy na jeho program nedověděl.

2 thoughts on “Zájezd na Šumpersko”

  1. Myslím si, že to byl zase jeden historickovzdělávací program, který dokázal zaujmout – někde kouzlem historie, někde poutavým způsobem vzdělávání a někde obojím 🙂 . Díky Jardovi, který daný výlet zorganizoval, jsme se více seznámili s „posvěceným“ procesem lynčování a upalování lidí.

  2. Výlet do Šumperka po stopách vzniku a průběhu čarodějnických procesů byl opět skvěle připravený. V krásném sobotínském kostele nás přivítala zasvědcená paní průvodkyně. Rovněž v Losinách, v jedinečném kostele, nás očekával ochotný kastelán s poutavým výkladem.
    V Šumperku jsme shlédli expozici „Čarodějnické procesy“. Krvavé příběhy a osobní tragédie obětí nás hluboce zasáhly.
    Po architektonických skvostech vídeňských architektů v Šumperku nás provedl mladý průvodce. Den nám velmi rychle uběhl. Domů jsme se vraceli plni dojmů.

Komentáře nejsou povoleny.