Zamítá se

V ne zas tak dávné minulosti jsme si někteří z nás zažili, jak chutná „totalita“. Co se od té doby změnilo? Na to má každý z nás svou odpověď… Osobně si myslím, že ať je zřízení jakékoliv, peklo na zemi si dělají lidé sami a je jedno pod jakou vlajkou jakékteré ideologie. Katolíci mají v kontrastu svého Borgiu a Jana Pavla. Komunisti svého Husáka a Dubčeka. Rusi svého Stalina a Gorbačova. Na tom, jak moc porouchaná osobnost má zrovna výkonnou moc, závisí jak se máme my ostatní bezmocní. Stejně tak není starosta jako starosta a místostarosta už vůbec. Samospráva obce se v rukou despotů také lehce změní v totalitu.

Ze stále nevyřčeného důvodu jsme někteří občané šikanováni samotnou vlastní obcí. Teda jejími dočasnými představiteli. Člověk často slyší, jak současná starostka Šomodíková o dotčených tvrdí, to jsou ti, co dělají stále potíže. A když se zeptáte (i třeba úředně) jaké potíže to jsou (a komu vlastně), nedostane se nám odpovědi. Klasická pomlouvačná propaganda, kterou znali třeba i nacisti. Pomluva z výše, zní jako pravda a spousta prostých na to skočí. I Hitlerovi dělali židé potíže, ale jaké vlastně, to nikdo neví. Naštěstí, zatím nemáme v obci plynovou komoru, tak jsme na tom lépe.
Znovu jsem se zkusil zeptat proč ta šikana. Co je na tom špatného použít vlastní prostředky ve veřejný prospěch.
Šest let starý boj s hloupostí, vyčuraností a zvůlí. Už bývalé zastupitelstvo, které taky vedla starostka Šomodíková (a byla v něm i současná zastupitelka Kyselová a Šebesta), neschválilo prodej pozemků pod a u Spolkového domu. Pár metrů čtverečních. Ale zato schválili nynějšímu místostarostovi Jurovicovi prodej více jak 30000 metrů čtverečních, hned u obecního úřadu. A to dokonce plochu i s jedinou přístupovou cestou k domečku Jurovicovi sousedky. Ani se nemusel dělat geometrický plán pro oddělení cesty. Co na to morální cítění paní Kyselové? O jakou vyčuranost tu jde? No jo, mělo to zůstat v tajnosti.

Nakonec nové zastupitelstvo prodej schválilo. Díky místostarostovi Jurovicovi. Chápal, že vypadá velice blbě, když pár stovek metrů u domu a pod domem je problém a 3 hektary s cestou u jiného domu lze dostat lehce. (Starostka sice skřípěla zuby, ale nevzdala se. Pak vymyslela další problémy s vodou, s pasportizací, zákazem hřiště, vystěhování spolku atp.). Ale než došlo k prodeji, který starostka skoro dva roky úmyslně zdržovala, právě místostarosta Jurovic navrhl zrušení usnesení o prodeji (samozřejmě domluveno na pracovní schůzce bratrstva). Co na tom, že byly udělány geometrické plány v hodnotě víc jak 10000,-Kč. (Které, doufám, bude muset obec zaplatit.) A bratrstvo kočičí pracky jednomyslně zvedlo ruky. Ale doteď nikdo neví proč. Anebo ví, ale nemůžou to přiznat. Protože je to buď nelegální nebo nemorální či obyčejná vyčuranost. A když se zeptáte, tváři se, že nikdo neví… takové máme dnes některé zastupitele. Oblíbená píseň: Já já já, jenom já.
Usnesení zrušili, a rozhodli, že námi užívaný pozemek prodají jen tomu, kdo splní podmínky. Musí mít s obcí smlouvu na vodu, musí prokázat likvidaci komunálních odpadů a odpadních vod. Podmínky speciálně jen u těchto pozemků.
Proč nám dělají stále tyto konkrétní úřední potíže? Protože prý my děláme potíže 🙂 Jaké? To nikdo neřekl. Ani na oficiální dotaz. Odpověď zamítnuta. Stejně tak jako nyní: