Zápisy

V moderních obcích a městech je normální, že zápisy z jednání ZO jsou spoluuveřejňovány s usneseními (ze zákona povinné jsou jen usnesení). Z prostého důvodu. Lidi se zajímají o dění v obci a ne každý se dostane na zasedání ZO, ale chce mít přehled. Co se projednávalo, jak hlasoval můj zastupitel v tomto případě atp. A proto, než každému odpovídat zvlášť, je praktické i zápisy zveřejnit. 

Za celou dobu, co jsem občan Lomnice jsem požadoval po obci jen pár věcí přes elektronickou podatelnu. Pro úplnost uvádím seznam.

  1. Program zastupitelstva
  2. Zápis z konkursního řízení na ředitele školy
  3. Letošní zápisy ze ZO

Žádnou informaci jsem doposud nedostal, až teď. Zápisy z jednání ZO. Pokud si z vás někdo myslí, že to šlo hladce, tak se mýlí.

Ve všech případech mě paní starostka, svou odpovědí, poslala „někam“. I když požadavky byli velice jednoduché, jen přeposlání již hotového souboru v e-mailu. Minuta? Ale jsem rád, že jsem byl odbytý alespoň slušnou formou. Pan místostarosta MVDr. Jurovic, jak známo, by se se mnou takhle nepáral.
Program zastupitelstva skončil, kvůli nesmyslnému šprajcování, až na ministerstvu vnitra. Paní starostka Šomodíková dostala „sprcung“ a byla vyzvána k dodržování zákonů. Bod 2 je ještě v řízení a bod 3 je ukončen. Opět „sprcungem“, tentokrát pro změnu z krajského úřadu. Kraj potvrdil pochybení obce. Obec najednou rychle zápisy poslala. Najednou to nebyl problém.

Otázka, muselo to dojít tak daleko? Ví někdo, proč paní starostka vytváří uměle problémy tam, kde nejsou? Nemáme dost skutečných problémů? Jak je možné, že v oficiální odpovědi paní starostka mává paragrafy, že jsem nestačil uhýbat a přitom lže, jako když tiskne – zákon říká něco jiného, jak to potvrdila třetí strana (kraj a MV). Kdo z vás by jí uvěřil, že se podle zákona musí kopat nová voda i když stará funguje léta skvěle? Ještě, že jí to nebaštím a raději se zeptám jinde.

Když se na to kouknu z lidského hlediska, i kdyby zákon neexistoval. Měl by někdo z vás, kdyby byl starosta, problém s poskytnutím informací o které jsem žádal?

K zápisům se ještě vrátím, jakmile je porovnám s nahrávkami.

Ještě pro doplnění, v článku Práce OÚ s občany jsem měl požadavky, které nikdo snad ani nečetl..

2 thoughts on “Zápisy”

  1. Všechny odpovědi na dotazy občanů dle zákona O svobodném přístupu k informacím musí být zveřejněny.
    Romane, ty letošní zápisy, co jsi konečně po „spucunku“ obecního úřadu dostal, jsem nikde na webových stránkách obce dosud nenašla.
    KV v čele s panem Šebestou na to říká co?

  2. No to je klasický přístup. Pravidla tu neexistují. Kontrolní výbor neexistuje. Je na nás občanech to dořešit.

Komentáře nejsou povoleny.