Zaplať občane!

Když se znenadání objevil u nás nový chodník na hřbitově, podivil jsem se (ani jsem netušil, že je potřeba) a zeptal jsem se zastupitele, jestli mi něco na zasedání zastupitelstva neušlo. Neušlo, ani zastupitel nevěděl nic o této investici. Celá akce proběhla bez rozhodování zastupitelstva, dokonce ani informace „budeme dělat chodník“ neprošla zastupitelstvem. Proč? 

Zase sólová akce paní starostky. Tak jsem alespoň chtěl vědět, kolik nás to stálo, zvláště potom, když jsem se dozvěděl, že na této tajné akci pracoval i sám jeden zastupitel se svým strojem. Uvnitř duše jsem věřil, že třeba něco jako akce Z. Ale to zatím nevím, protože přesně po 15 dnech (na konci zákonné lhůty) jsem dostal od úřadu „odpověď“, ve které nejsou požadované informace ale výzva k zaplacení za informace. Nebudu naši vesničku srovnávat, třeba s Prostějovem, kde faktury visí na veřejné nástěnce zdarma a pro všechny. My máme speciální starostku, tak jsem něco podobného očekával. Nicméně až takovýto nesmysl ne.

Můj požadavek:

Vážená paní,
žádám vás o informaci, kolik celkově naši obec stál nový chodník na hřbitově. V detailu, prosím, jak materiál, tak i služby položkově. Zároveň Vás žádám o zaslání kopií listinné podoby všech faktur a jejich případných příloh souvisejících s tímto chodníkem.

Místo prosté odpovědi, jsem dostal toto:
2016-02-10_6-50-38

Proč toto trvalo 15 dnů? I když je to banální částka, musím napsat stížnost už jen z principu. Vůbec nevím, proč platit za něco, co jsem nechtěl, nějaké fotokopie. A už vůbec nechápu, proč je vytvářena fotokopie a ještě i scan a oboje mám zaplatit. Vnímám paragraf 17 odst. 1 InfZ jako účtování materiálových nákladů. Nevím, uvidíme co na to Krajský úřad.
Celé mi to připadá nejen jako neochota, ale i jako úmyslná snaha o účelovou komplikaci. Žertovné mi připadá i její formulace, že se informace „domáhám„. 🙂

Stejně tak dopadla i žádost související. Tam už ale bylo 33 listů. Toto číslo možná ledacos vysvětlí.

Vážená paní,
1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli obec Lomnice proplatila počínaje dnem 11.1.2012 do 21.1.2016 včetně, nějaké faktury vystavené na pana zastupitele Martina Blahuše.
2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených výše uvedenému panu zastupiteli.

2016-02-10_6-41-06

 

 

13 thoughts on “Zaplať občane!”

 1. To je zase nějaký nesmysl, nemýlím-li se. Ty snad požaduješ papírové kopie? Předpokládám, jak je z žádosti zřejmé, že chceš kopie do e-mailu a ne kupu papírů do schránky.
  Starostka opět dostala bič do ruky a neumí s ním zacházet. Jinak nechápu, proč si účtuje fotokopie dokumentů.

  1. Nikdy jsem nepožadoval papírové kopie. Ze zákona je jasné, že pokud žadatel neuvede jinak, poskytuje se informace (zcela logicky) v elektronické podobě (§ 4a (1)). Přesto je mám naúčtované 🙂 a pro jistotu mi naúčtovala ještě opětovné skenování toho všeho. Je to trapné, já vím, ty to víš, všichni, kteří vyšli alespoň základní školu, to ví taky. Jen u nás na OÚ to neví. Kdyby byli kreativní, naúčtovali by tam i kopie, které se nepovedli, rozbalení a opětovné zabalení a přemístění balíku papíru. Ještě pět kopíráků, osvětlení, pronájem a kontrolu síťové zásuvky, počet schodů do kanceláře, páč papír je jistě ve sklepě, utření prachu a vytření podlahy z hygienických důvodů a aby se nezaprášila kopírka. Náklady na chlazení, páč kopírka se zahřívá. A také programové vybavení, není to zadarmo. Správu a údržbu e-mailových adres. Poštovné a balné. Prášky na bolení hlavy, svačinu (energeticky vyčerpávající), oběd a cestovné. Toaletní papír, mýdlo (kvůli štítivosti) i deodorant a voňavku (velká dřina). Náplň do propisky, strouhátko na tužky, pastelky a také pravítko a kružítko na paragrafy… … … A zapomněli na právní služby, ty jsou také v ceníku 🙂

 2. Jo a nepožadované fotokopie se vytiskly jednostranně 🙂 To aby žadatel zaplatil zbytečně dvojnásobek než je nutné, když už tak už. 😀 Musíme žadatele odnaučit ptát se, ne?
  Šetřme naše lesy… Opravdu hospodáři, jak se patří. Z cizího krev neteče, jak zní staré přísloví. Ale pravda je, že teče, děvčata, teče i z cizího, i z dotačního, ze všeho, co má krev…

 3. Je naše občanská povinnost bránit se proti pitomostem 🙂 Takže uvidíme:

  Stížnost. Čj: 139/2016, 140/2016

  Podávám tímto Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace podle
  § 16a InfoZ (d).

  Nesouhlasím s výší úhrady. A to hned z několika důvodů:
  1. Nepožadoval jsem fotokopie dokumentů a už vůbec ne jednostranně, proto nevidím důvod, proč se objevují v kalkulaci nákladů.
  2. Skenováné kopie jsou to, co jsem požadoval. Nicméně hodnoty jsou určeny ze zveřejněného sazebníku úhrad, který dle mého názoru není v souladu s § 17 InfoZ. jak sám tvrdí a tudíž nemůže být ani platný. Jsou v něm i takové neopodstatněné věci jako účtování konzultačních služeb v plné výši právnímu zástupci atp. Jsou-li některé obsažené pokyny v sazebníku úhrad v rozporu s normativními právními akty, pak je povinností správního orgánu je neaplikovat, případně je vyložit a aplikovat způsobem, který je konformní se zákonem či s mezinárodními závazky České republiky.
  Z § 17 InfoZ. vyplývá, že povinný subjekt může, ale nemusí žádat úhradu nákladů za poskytnutou informaci; zákon o svobodném přístupu k informacím úhradu nákladů obligatorně nestanovuje. Zde Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že se nejedná o platbu za poskytnutí informace, ale o úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí informace – zejména za užitý materiál, tisk, atd. Účelem této úpravy byla ochrana veřejných financí v případě, že by náklady na poskytování informací povinný subjekt finančně zatěžovaly, nikoli zamezení či zpoplatnění přístupu k informacím. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Což je jediná možnost požadovat úhradu za práci zaměstnance. Proto účtování skenování dokumentu do elektronické kopie, které zabere minutu či dvě považuji za účelové a proti smyslu zákona. Nejde o finanční zátěž povinného subjektu.

  Přeji příjemný den.

 4. Skoro mám pocit, že paní starostka ztrácí nad svým jednáním kontrolu. Účtuje nesmysly, píše nesmysly, ani ji nenapadne se občanu za své „přešlapy“ omluvit, hanba ji nefackuje za to, že je neustále napomínaná KÚ, není schopná si konečně nastudovat a pochopit jednoduchý zákon, který si vykládá neustále dle svého, má potřebu neustále klást překážky. Opravdu se obávám o její duševní zdraví.
  Přitom dávno platí, že je obec povinna umožnit dálkový přístup k účetnictví, tedy i fakturám, smlouvám….

 5. Dálkovým přístupem ke všem informacím by se odstranila neustálá administrace dotazů. Paní starostka by nemusela „plakat“na ZO, že je zavalena dotazy.
  Ještě jedna věc: na ustavujícím ZO měli všichni plnou pusu o tom, jak bude vše transparentní. Ptám se, kde se ta transparentnost poděla? Nebo to bylo jen balamutění občanů? Podle všeho ano.

 6. Tak tu mám odpověď z kraje. Vyjádření je jasné. Starostka Šomodíková se mě v obou případech vlastně pokusila okrást.

 7. Počítejte se mnou 25.1.2016 jsem podal žádost. Dnes je to 49 dní a informace žádná. A to máte právo ji dostat do 15 dnů. Minimálně dalších 15 dní to bude ještě trvat. Kolik se popsalo papírů, kolik dopisů, kolik paragrafů se citovalo, kolik úředníků se otravovalo…
  Jinde otázka jednoho dne, zde v Lomnici nekonečné martyrium.

 8. Hlavně, že bude žádat prodloužení pracovní doby úřednice.
  Jde o to, aby se o informace nežádalo i kdyby měla naúčtovat za toaletní papír. Co na tom, že nemá pravdu, hanba ji nefackuje. Ale paní starostka má smůlu, má silného protihráče. Opravdu by měla své křeslo přenechat někomu jinému. Tak moc chtěla být starostkou a dnes jsme svědky toho, jak triviální věci nedokáže zvládnout.

  1. Je to zlé a také hodně smutné, když se starostka Šomodíková pokouší okrádat vlastní občany. Nebylo to pochybení, byl to jasný úmysl loupit a nebylo to poprvé a asi ani naposled. Občan musí být stále ve střehu. Nezapomínejte, že kraj podporuje „své“ úředníky, jak to jen jde. Ale u této zlodějiny už to bylo očividně moc i na krajský úřad, jak dokázal ve svém rozhodnutí.
   A tak si tu žijeme v našem AAAnabůstáně.

 9. Naše obec porušuje jednu ze základních zásad činností správních orgánů. Postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžovat:

  U nás postupují tak, že naopak vymýšlí, aby fiktivní náklady byly co nejvyšší a dotčené osoby co nejvíce zatížit.

  Představte si, že starostka Šomodíková se snažila argumentovat neplatností stížnosti, že jsem ji podal „prostým mailem“. K čemu máme tedy internetovou podatelnu?

 10. To je něco otřesného. A předseda kontrolního výboru, pan Šebesta, mlčí jak Fučík.

Komentáře nejsou povoleny.