Zisk a ztráta

Obec zveřejnila výsledky hospodaření na svých stránkách:
Závěrečný účet o ročním hospodaření obce Lomnice za rok 2015

Nejzajímavější mi připadalo čtení o kontrole plnění rozpočtu. O jakém plnění rozpočtu se tu mluví, nevím, alespoň v souvislosti, že zastupitelé odhlasovali, že si starostka může během roku měnit rozpočet jak chce a taky to tak dělá. 
Náklady jsou stále vyšší a zisk stále menší. Ve firmě by to znamenalo, že jde „zugrunt“. Podrobnosti i s porovnáním s minulým obdobím je zde: Výkaz zisku a ztrát.

One thought on “Zisk a ztráta”

  1. Starostka si skutečně může s rozpočtem dělat co chce a také si dělá. Jakákoliv změna v rozpočtu se ZO dá pouze na vědomí. A to zcela nekonkrétně Zastupitelé ji k tomu dali souhlas. Hlasování bylo tenkrát: pro: 5 proti: 4.
    Kdo byli ti, kterým tyto tajnosti vyhovují? Samozřejmě starostka Šomodíková, místostarosta MVDr. Jurovic, p. Kyselová, p. Šebesta a p. Blahuš.
    Kdo byli ti čtyři proti? Ing. Jelínek, Ing. Kocourková, Ing. Ficek a sl. Grézlová.

Komentáře nejsou povoleny.