Zpravodaj 3

Tak nám vyšel Lomnický zpravodaj 3. Je chvályhodné, že se obec pokouší  informovat občany. Jen je třeba brát na zřetel, že pokud o sobě někdo sám podává informace, říká se tomu reklama. Stejně tak i Lomnický zpravodaj. Na tom není nic zlého. Když vás nikdo nepochválí, musíte se pochválit sami. Je však potřeba takovéto informace brát s rezervou a číst i mezi řádky. Například 

třetí bod na první stránce vypovídá o povaze pisatele. Některý starosta napíše „v případě, kdy někoho zastihnete vyhazovat odpad mimo kontejnery, udejte to na úřadě nebo přímo Policii ČR nebo přímo na Gestapo„.
Jiný by napsal „v případě, kdy někoho zastihnete vyhazovat odpad mimo kontejnery, upozorněte úřad ať kontejnery vyprázdní„.

Uklizená obec je vizitkou nás všech„. To asi ano, ale třeba (ne)posekaná tráva na obecních pozemcích je vizitkou jen obecního úřadu.

Vrchol nevkusu a demagogie najdete u pátého bodu na první stránce. Informace. Dvě žaloby na nečinnost. Nezákonná nečinnost úřadu ve veřejném zájmu. To tu ještě nebylo. Pokusit se vylhat z průšvihu pomocí veřejného zájmu. Když jde v podstatě jen  o neplnění povinností úředníka. Fakt síla… Úředník kašle na občany v jejich (veřejném) zájmu. Tomu se dá těžko uvěřit, že toto starostka klidně napíše do novin. Veřejnost je u nás asi jen nelegální spolek, co si říká Obec.

Dál takový paskvil ani nečtu… ale vy můžete:

2016-11-04_20-39-43 2016-11-04_20-40-07 2016-11-04_20-40-46 2016-11-04_20-41-17 2016-11-04_20-41-57 2016-11-04_20-43-00 2016-11-04_20-43-21 2016-11-04_20-43-45

9 thoughts on “Zpravodaj 3”

 1. Poruchy vodovodního řádu
  Zde se opět dezinformuje. Vyžádal jsem si podrobnosti (v článku Úniky vody). A z faktur je zřejmé něco zcela jiného. Oprava vodovou v Tylově za 33 000,-Kč je jediné, co se dá do kategorie únik vody zařadit. Vše ostatní je hlavně výměna armatury a odsřihnutí určitých občanů od vodovodu. Proč bylo potřeba vyměnit tolik zatuhnutých armatur? Jednoduše proto, že náš správce budov opomněl, ve své nové funkci, několikrát za rok protáčet všechna šoupata, aby nezatuhla. Tak jak je psáno v obecní směrnici pro údržbu vodovodu.
  Náhrada této škody by měla jít z jeho zaměstnaneckého pojištění. Ale co jsou pro nás vyhozené statisíce. Peněz zatím dosti.
  Žádný unik nemohl být nalezený, nejsme na to vybavení. Poslouchání uchem našeho správce je zajímavá technologie.
  Šlo pravděpodobně o zvýšený odběr v období sucha. Ale hezký pokus. Za 400 000 jsme dostali zpět možná 50 000 (což nelze prokázat). No nekupte to.

 2. Poprvé se ve zpravodaji objevila akce Lomnických dospěláků, hezké. Proč ji však nazvala „srandamač“ to nevím. Šlo o „Společenské odpoledne„. I přes požadavek Lomnických dospěláků o příspěvek a jeho schválení zastupitelstvem v rozpočtu, starostka Šomodíková nepustila ani halíř. Prý místní spolky nejsou dost poslušní. A pokud nemáte ve spolku alespoň jednoho z „rodiny“, nemáte šanci. Ale akce byla skvělá (foto).
  Třeba TJ Sokol má větší štěstí. I když má jen asi 4 místní občany, jeden z nich je z „rodiny“. Tomu se znelíbilo v nových šatnách, které jsme za své peníze pro TJ Sokol přebudovali (když obec nechtěla). Ostatní byli spokojeni, bylo je potřeba vystěhovat násilím. To se povedlo až na druhý pokus. Šmik. A teď se mu nelíbí ani v šatnách, které mu s maminkou postavili asi za sto tisíc obecních v zelené hospodě. A světe div se. Na posledním zastupitelstvu požadoval zase nové sociální zázemí. Tedy už třetí. Prý to nebude stát víc jak 750 000.
  No až budou ty čtvrté šatnyˇ, co zastupitelé Jurovic se Šomodíkovou, Kyselovou a Blahušem plánují ve výhledu za 2,5 milionu, tak už bude možná klid. Každý fotbalista může mít svoje šatny.

  1. Ještě jedna zajímavost. Na zastupitelstvu padla stížnost, že jsem nezaplatil vstupné 10 Kč na fotbale. Přednesl ji pan Kysel nejmladší. Ano ten, co požadoval již třetí sociální zázemí pro TJ Sokol během jedné sezóny. Nestačilo mu to, které jsem financoval já, ani to, které financovala obec. Nevím, kdy se stal mluvčím TJ Sokol.
   Každý nemůže rozumět hodnotě peněz, ani ten třeba se sedmi dotačními milióny v kapse.

   Omlouvám se TJ Sokol za svůj prohřešek. Svůj dluh si čestně odpracuji i s úroky na veřejně prospěšných pracích, pokud mě k nim odsoudí.
   A tak si tu žijeme v našem Annabůstáně… lesy trápí kůrovec a kyselé deště a stejně tak dědinu…

 3. O vítání občánků se bavit nebudu, když už i sem se vybírají děti, které budou obcí přivítáni a které ne, tak to je opravdu moc, paní starostko. Tím jistě vstoupíte do dějin. Pěstujeme novou lomnickou rasu, možná už i šijí něco jako žluté hvězdy pro podřadné občany.

 4. Nikde není napsáno, že pokud občan žádá o informace, tak se musí jednat o veřejný zájem. Je to naprostý nesmysl.
  Každý občan má právo vědět, jak obecní představitelé hospodaří s veřejnými prostředky ( z daní ), Obec je povinna s těmito financemi nakládat účelně a hospodárně. A to je myslím kámen úrazu. Dále je obec povinna umožnit dálkový přístup do hospodaření ( upozornění zaznělo i na ZO ), přesto je zcela ignorováno. Ať si tedy paní Šomodíková nestěžuje na neúměrnou žátěž. Sama je toho příčinou. A ať se nediví, že občanu došla trpělivost za všeliké průtahy a ignorace a podal na obec žalobu. Právem.

  1. Obec Lomnice je moje stejně tak, jako starostky nebo každého jiného občana. Stejně tak peníze pro obec jsou nás všech a každý by se měl zajímat o to, kam půjdou. Ne jen jedna „familia“. Tihle ví přesně, kam prostředky plynou. A ostatní to vědět nesmějí? Uvidíme, co na to soud.
   Žalob se chystá více, protože již není jiné cesty. Možnost domluvy neexistuje. Rozpracovány jsou ještě 4. Brzy budou hotovy a podány k soudu další dvě.
   Nejen, že obyčejný občan není respektován touto prapodivnou koalicí. Že si obec rozdělili na správné a nesprávné občany (klasický znak totality). Ale ani ostatní zastupitelé, kteří mají hodnotný mandát od nás občanů, nedostávají šanci. Totální totalita.
   A nejde jen o informace. Jde o škody, které úmyslně páchají obci a jiným občanům.

   To vše právě ve veřejném zájmu.

 5. Nějak postrádám jedno jméno k vítání občánků. Tak pokud i toto bylo záměrné, tak se jedná o aroganci nejvyššího stupně, a troufám si říci, že i sprostoty. K tomu není více slov.

 6. Problém v této vesnici je to, že nejenom občané nevědí, za co se utrácí, ale dokonce i zastupitelé (asi jen někteří) se o tom, co se utratilo, dozví až je utraceno. Jsou jen jako kulisa do počtu 9. Nemají ani právo se předem vyjádřit, zda se utrácí ekonomicky a na správném místě, zda neexistují v obci potřebnější záležitosti. A toto je dáno tím, že paní starostce bylo některými zastupiteli dáno právo upravovat si rozpočet tak, jak potřebuje. Je potřeba vybudovat novou vodu na hřiště – klidně, jen se upraví daný paragraf v rozpočtu. Je potřeba navýšit náklady na vybudování cyklostezky – klidně, však tomu nikdo nezabrání. Pouze se na zastupitelstvu bude informovat. Je potřeba napojit někoho na vodovod nebo ČOV, udělá se to jako havárie – klidně, však s tím nikdo nic neudělá. A takových případů je více. Jen pro informaci – např. ve větších městech přehazování položek v rozpočtu je omezeno na 50 tis. Kč, na malých obcích je tato hranice 30 tis. Kč. Pouze u nás je to neomezené. Kdyby totiž nebylo, muselo by se o všech akcí hlasovat na zastupitelstvu před tím, než by byly tyto peníze vynaloženy. I tak se dá hospodařit po česku….

 7. „V souvislosti s poskytnutými informacemi obec řeší dvě
  podané žaloby na nečinnost. Agenda poskytování informací neúměrně zatěžuje obecní úřad, a ani v jednom případě se nejedná o veřejný zájem občanů Lomnice.“

  Pro ty, co neví o jaké žaloby jde. Jde o nečinnost našeho úřadu při poskytování informací. Žádost byla o informace komu obec poskytuje finanční prostředky obce. V normálním účetnictví, žádný problém, účetní program vyplivne hned. Jakmile jsou tajnosti, tak je to nepříjemná otázka. A je to strašně náročné na poskytnutí, tak se žádost ignoruje a ignoruje se i přikázání krajským úřadem informace poskytnout.
  Prostě, dle naší starostky, není ve veřejném zájmu občanů vědět, kam jdou naše obecní penízky. Víme proč, třeba případ Správce budov atp. Ignorace občanských práv je tu normální. A nejen to…

Komentáře nejsou povoleny.