Zvoráno

Nově. Ignorace dále pokračuje. Tak často je propírána Stará stolárna ze všech stran a letos na každém zastupitelstvu. A přesto si ještě nevšimli, že existuje. 

„Zapomněli“ nás pozvat jako účastníky řízení ke stavbě chodníku (2. etepa). Jako by se nás to netýkalo. Je možné zapomenout? Už je to hodně dávno, co jsme žádali místostarostu MVDr. Jurovice o konzultaci řešení s projektantkou. Pořád není vyřešeno a už je tu řízení, o kterém jsme se dozvěděli náhodou. Pan místostarosta se dušuje, že on za to nemůže, že to „zvoral“ stavební úřad. Stejně tak, jak na zastupitelstvu tvrdil, že projektantka „zvorala“ kalkulaci na první etapu cyklostezky. Milión sem, milión tam a žádné vyvozené důsledky. Pan místostarosta to řídí, ale za nic nemůže.
Museli jsme se tedy domáhat přibrání k účastníkům řízení. Proč? Je potřeba se ptát, komu vadí, že jsme ji opravili? Proč stálá šikana a umělé potíže úřadu ze všech stran? Jen vzpomeňme. Nekonečné obstrukce s prodejem pozemku pod budovou, žalování na stavební úřad kvůli opravenému přístřešku, neochota napsat smlouvu na vodu, ignorace pasportizace a jiné bránění legalizace provozovny, podmínky, které se v kruhu nedají splnit atd. A teď vám pošlou plán cyklostezky, který zcela ignoruje fakt funkce objektu. Kavárna, klubovna, posilovna, relaxcentrum, sociální zázemí pro sportovce, sídlo firmy. Snad si nemyslí, že Stará stolárna nebude bojovat o svá práva. Co to máme za lidi na úřadě, kteří se ani na okamžik nedokáží vžít do role úředníka rozhodujícího věcně a ve prospěch obce a občanů? Proč mají stále potřebu zdůrazňovat svou dočasnou moc? Copak se jim líbí na válkách, které vyvolávají? Jaké uspokojení mají, když po někom šlapou, nebo něco boří? Proč nemůžeme všichni jen stavět?

Ve strategických cílech máme podporu podnikání v obci. Tohle je ona představa podpory podnikání? Nebo si tam zapomněli dopsat, že se jedná jen o podporu svého rodinného podnikání nebo to je myšleno snad jako podpora korupčního podnikání? Kdo nenamaže, ten prostě nepojede? Nevím, co myslíte vy?

3 thoughts on “Zvoráno”

  1. Orgasmus z pocitu moci musí být tak silný zážitek, že člověk jiného druhu nedokáže rozumně uvažovat a chce to stále dokola. Po neskonalé, absolutní moci a ovládání jedinců za každou cenu touží jen psychopati.

  2. Tak se podívejme, jak nás chtěli obejít. Navrhovatel pan místostarosta MVDr. Jurovic byl povinen již v návrhu uvést účastníky budoucího řízení. To neudělal a myslel si, že to hodí na stavební úřad. Je fakt, že ten má za povinnost stanovit úplný okruh účastníků, aby se náhodou na někoho nezapomnělo. A i tak se „zapomnělo“.

    Kromě navrhovatele jsou podle stavebního zákona účastníky územního řízení: Všechny osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

    Právo být informován o zahájení řízení (§ 36 StavZ.): Navrhovatel je povinen již v návrhu uvést účastníky budoucího řízení, pokud jsou mu známi. Stanovení úplného okruhu účastníků je však povinností stavebního úřadu. Ten je současně povinen všem účastníkům oznámit zahájení řízení a stanovit jim lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek. Oznámení se většinou doručuje účastníkům osobně, tj. poštovní zásilkou a do vlastních rukou.

Komentáře nejsou povoleny.