Roční bilancování

Tak zase jeden rok v zastupitelstvu je za mnou. Když o tom přemýšlím, tak vlastně nevím, zda mě to těší anebo jsem rozladěná. Po dnešním jednání zastupitelů (18.12.) ve mně převládá spíše pocit rozladěnosti. Na druhou stranu, příští rok v tuto dobu již bude zastupitelstvo jiné.

Někdy si připadám jak don Quijote de la Mancha (čti don Kichot), snažím se jako zastupitel dosáhnout nemožného. Vždy si říkám, že bychom se měli chovat ekonomicky a jít těm druhým hlavně příkladem, že se nechováme v duchu „kážeme vodu a sami pijeme víno“. Ale jak se mýlím, to vždy zjistím hlavně na jednání zastupitelstva. 

Tak třeba na dnešním zastupitelstvu (18.12.) jsme hlasovali o navýšení platů a odměn zastupitelů. Navrhovala jsem, že by platy a odměny měly zůstat ve výši, která platila pro rok 2017. To ale bylo zamítnuto a schválily se platy a odměny v roční výši zhruba 1 mil. 160 tis. Kč (včetně povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění), což je zhruba o 170 tis. více než byly vyplaceny v roce 2017. Jen drobná statistika: v roce 2015 mzdy (a pojištění) byly ve výši 757 tis. Kč, v roce 2016-830 tis. Kč, v roce 2017-984 tis.Kč a v roce 2018 by to mělo být zhruba 1 mil. 160 tis. Kč (z toho starosta a místostarosta 990 tis. Kč)

Celkem strmý nárůst navýšení platů, 400 tis. za čtyři roky. Na zastupitelstvu jsem poukázala na to, že si myslím, že je to hodně. A že není důvod použít maximální zákonnou hranici. A na oplátku jsem se dověděla, že si to někteří zaslouží, že není důvod si to nevyplatit anebo že už konečně za tohoto zastupitelstva je postavena část chodníků. Ano, to je pravda a je to dobře, také chci chodníky. Ale už měl stát celý chodník. Pokud si dobře pamatuji, tak za minulého zastupitelstva pod vedením současné paní starostky se za čtyři roky neudělalo vůbec nic nového a zbytečně nám utekly čtyři roky, ve kterých byly vyhlášeny dotace na chodníky. Dokonce se nechalo propadnou stavební povolení na již kompletně nachystaný projekt na stavbu chodníků z minulého zastupitelstva. A dále pokud si dobře pamatuji, tak navýšení platu pana místostarosty původně ze 3,5 tis. na 17 tis. bylo hlavně proto, že jeho jediným úkolem je výstavba chodníků v celé obci. A teď jsem se dověděla, že já a jakási parta nebo bratrstvo kočičí tlapky může za to, že chodníky ještě nejsou. A spoustu dalších pokroucených polopravd.

Když jde všechno dobře a dotace jsou schváleny, tak se staví a utrácí. Ke dnešnímu dni chodníky od zastávky v Tylově (lépe řečeno do domu paní A.K.) k Primě stály více než 15 mil. Kč (přesnou částku nevím, ale zhruba tak to bude), jeden běžný metr stál více než 10 tis. Kč. Ale když se na něco opomnělo anebo když se něco neudělalo tak jak má, musí se najít něco nebo někdo, na co nebo na koho se to svede. A důležité je to patřičně zdůraznit a zviditelnit 🙂 . Takový už je svět. Někomu se postaví příjezdová cesta, rampa, parkoviště třeba i za mnohem více jak 30 tis. Kč, někomu jinému se nedá ani písemná záruka (zdůrazňuji jenom záruka, ne peníze), že mu nebude poškozen při stavbě jeho majetek.

Ale zpět ke mzdám. Kvůli chodníkům byl navýšen plat místostarosty na 17 tis. Kč měsíčně, a teď se zase navýší, a to na 22 tis. Kč měsíčně. Ale chodník od křižovatky na Rýmařov až k památníku na horním konci Lomnice není a prý ani už nebude na programu dne – po jednom pokusu někdy v roce 2015 se s lidmi nebyl pan místostarosta schopen „domluvit“, a proto jej už tento konec nezajímá, prý se nedá vše stihnout a nebude mluvit s lidmi, kteří nechtějí mluvit s ním. Ale oficiální zdůvodnění je to, že prý stavební povolení trvá jen dva roky a že se musí pokračovat až tehdy, až bude hotový chodník od Primy po křižovatku na Rýžoviště. Kdyby to ale byl ten důvod, proč to nejde, tak by se alespoň udělala diskuze s občany nebo by se o tom mluvilo na zastupitelstvu a s projektantem a udělal by se vhodný projekt. Dotační tituly tohoto typu nejsou nekonečné a říká se, že zhruba do několika málo let by mohly skončit. Chápu, že některé zastupitele horní konec vůbec nezajímá, vždyť oni tam nebydlí a nemusí chodit domů po silnici (v létě i v zimě). Ale co by je jako zastupitele celé Lomnice zajímat mělo, je to, že když se neudělá v roce 2018 projekt, tak se již další dotace vůbec stihnout nemusí. Vždyť oni již mají splněno, u svého domečku chodník mají (a postaral se jim o to pan místostarosta, který je za to placen). Já vím, asi jsem naivní. Takoví oni přece nejsou….

2 thoughts on “Roční bilancování”

  1. Místostarosta Jurovic, když měl ještě 3,5 tisíce měsíčně udělal dost práce. Zařídil projekty na chodníky dokonce v několika verzích. A práce se rozjely. Všechnu práci, ale dělají najatí lidi nebo firmy. Jeho starost byla jen politická. Zajistit souhlas všech, kterých se stavba bude týkat. Potom se mu zvedl plat na 7 tisíc, potom na 17 tisíc a teď na 22 tisíc. A to chodí do práce někam jinam.
    Teď zřejmě dosáhl svého vrcholu. Chodníky už podle plánu měly být kompletně hotovy. Nejsou. Ale mohly být, dotace se rozdávají. Pomůže stavbě chodníků další navyšování jeho platu? 😀 Myslím si, že nepomůže. Protože jeho arogantní politika, chytání občanů pod krk, tavení přípojek, intriky, spekulace s pozemky atp. už nikoho nepřesvědčí. Kdo by s ním taky chtěl mluvit? Já osobně už nikdy. S tímto pánem už rozhodně nikdy. Svou politickou úlohu nezvládl.
    Ale chodník si přeji a dovolil bych chodník i před Spolkovým domem (ale může jít i po druhé straně a to se mě nikdo nemusí ptát) každému normálnímu starostovi či místostarostovi, který je ochotný se o tom bavit.
    Opravdu si starostka a její místostarosta (který dělá práci za ni) zaslouží maximální výši platu? Já vím, je to těžké, nepřidejte si, když je to ve vaší moci. Ubránit se tomuto pokušení – to zvládnou jen odpovědní lidé, kteří chápou svou veřejnou roli. Těžší to mají mocichtiví samolibí mamonáři.
    Ale i jim přeji šťastné prožití svátků vánočních i když si z našich veřejných prostředků udělali vlastního Ježíška.

  2. Pro hlasovali starostka Šomodíková, místostarosta Jurovic, šéf nic nedělajícího kontrolního výboru Šebesta, a samozřejmě rodinka: předsedkyně finančního výboru Kyselová, Kopinec a Blahuš.

Komentáře nejsou povoleny.