Archiv rubriky: Keramika

Kroužek Keramika a další

Keramik

Dospěláci si udělali výlet vlakem do Olomouce a navštívili člověka, který by mohl být mnohým příkladem svou vitalitou, vtipem, ale i vztahem k ostatním. Má rád lidi, zpívá ve sboru, pracuje s hlínou a jeho tvorba je velmi originální. Za deset let mu bude devadesát – jak sám o sobě říká. Možná, že ho v brzké době uvidíme i u nás. A pak se dozvíte i jeho jméno.  Pokračování textu Keramik

Hlína a člověk

Keramika patří k nejstarším řemeslným dovednostem člověka od pravěku. Vyvinula se z výroby hliněných předmětů, původně sušených na slunci. Šlo o hliněné sošky, které se však vyskytovaly pouze izolovaně a brzy vymizely. Napříkad věstonická Venuše, která je kromě sochařské hodnoty světoznámá technologií vypálení z hlíny, nikoliv jako jiné soudobé sošky, rytá z mamutoviny či kamene. Nejstarším místem výskytu mladopaleolitické keramiky na světě jsou lokality pod Pavlovskými vrchy (Dolní Věstonice, Pavlov) na Moravě.

I v současnosti je tento přírodní materiál a proces oblíbený mezi umělci. Dokonce i v naší vesničce. Pokračování textu Hlína a člověk