Naděje

Není to tentokráte naděje, že se po volbách do obecního zastupitelstva v Lomnici něco změní.

Jde o návštěvu dnes již všeobecně známé firmy na výrobu léčiv z rostlinných produktů jménem „Naděje“ v Brodku u Konice, kterou jsme v pátek 27.července 2018 navštívili. 

Firmu vybudovala p. Mgr. Jarmila Podhorná, poté co opustila místní základní školu, kde řadu roků učila a odešla do důchodu. Nedbala na odpočinek, a protože ji po celý život bavily bylinky, pustila se s vervou do práce. Z nasbíraných částí různých léčivých rostlinek začala vyrábět tinktury, masti a léčivé výluhy. Nejdříve ve sklepních prostorách svého rodinného domku, později vybudovala firmu, která má dnes 30 zaměstnanců, svoje výrobní, skladovací a prodejní prostory. K tomu přináleží 2 hektarové pole, na kterém je část rostlin využívaných ke zpracování zasazena.

Dnes po letech poctivé práce je uznávanou léčitelkou, která své zkušenosti předává studentům při přednáškách na lékařských fakultách v Brně, Olomouci, při besedách se zájemci po celé naší republice a samozřejmě i při příležitostných návštěvách, jakou jsme absolvovali i my.

Po dvouhodinové besedě s paní Mgr. Podhornou, jsme navštívili jejich botanickou zahradu s nepřeberným množstvím bylinek i stromů, upravených tak, aby jejich vzrůst umožňoval pohodlný sběr jejich léčivých částí. Průvodkyni nám dělala mladá paní Ing. Klemsová, která nás překvapila perfektní znalostí nejen o pěstování, ale i o jejich využívání k léčbě.

Poté jsme Brodek opustili a odjeli do nedaleké Konice, kde jsme dobře poobědvali a po obědě navštívili místní zámek s největší sbírkou seker a sekyrek v naší republice. Prohlédli jsme si rovněž řadu předmětů, které nás vrátily do doby našeho dětství.

Poslední zastávkou, před odjezdem domů, byl objekt starého vodního mlýna, stojící na katastru obce Hvozd. Měli jsme štěstí, protože majitel tohoto opravdového skvostu, byl právě doma. Poté, co se nás ujal, nás provedl celým areálem. Ukázal nám jak obytné místnosti, vybavené krásným dobovým nábytkem, tak vlastní zařízení mlýna, na jehož zprovoznění se v současnosti pracuje. Prošli jsme si rovněž i hospodářské budovy s řadou strojů, připomínajících zemědělství v 50. letech, minulého století.

Unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili o půl sedmé večer domů.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval jménem nás všech účastníků tohoto výletu, p. Mgr. Podhorné a p. Schvarcovi za vlídné přijetí a za opravdový zážitek.

One thought on “Naděje”

  1. Chtěla bych se vrátit k zájezdu do Brodku u Konice. Byl to pro mě nejen výlet za poznáním, ale i návštěvou mého rodiště po deseti letech. Paní Podhorná byla téměř naší sousedkou a pár let i mou učitelkou. Vyprávěla nám o svých pohnutkách, díky kterým dosáhla takového úspěchu v oblasti bylinné léčby. Beseda s ní byla domluvena, takže se nám mohla věnovat a zodpovídat naše dotazy.
    Do dětství jsme se vrátila i při návštěvě muzea v Konici. Hodně vystavených exponátů používali i mí prarodiče a rodiče v hospodářství v běžném životě.
    Návštěva dobového a téměř zapomenutého mlýna už byla jen třešničkou na dortu.
    Děkuji za skvěle připravený program a bezpečnou dopravu.

Komentáře nejsou povoleny.