Pejskaři pozor!

Vážení pejskaři v Lomnici, dávejte si pozor na agresívního občana. Zaměstnanec obce VV, pyšný na svou „práci“ s obecním traktůrkem, převzal i roli obecního dohlížitele zákona nebo spíše obecního rasa. Protože prý nebyl uvázaný, napadl našeho malého psíka, který si značkoval naši popelnici na našem pozemku. Nakopl ho tak, že jsme museli vyhledat pomoc u zvěrolékařky. Vykloubená zadní noha z pánve, poškozené vazy, otok páteře, pohmožděný močový měchýř, krev v moči atd. Na doporučení zvěrolékařky případ šetří policie.

Normálnímu člověku zůstává rozum stát. Osobně si nedokáži představit, že bych nakopl malého psíka a to ani v případě, že by něco nekalého provedl. Chudí duchem, kteří takto činí, by měli žít někde v rezervaci.

Dnes je to psík a zítra to může být i vaše dítě a to jen proto, že někdo je naštvaný na celý svět.

One thought on “Pejskaři pozor!”

 1. Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Ohleduplné chování ke zvířatům by mělo být především morální a lidskou povinností.

  Dokonce i nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) přiznává zvířatům zvláštní postavení tím, že je odlišuje od věcí a stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor.

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, pak v § 2 některá bolestivá a krutá jednání vůči zvířatům výslovně zakazuje a při porušení tohoto zákazu dále stanoví sankce v podobě pokuty nebo odebrání zvířete.

  Podle tohoto zákona je chráněna naprostá většina zvířat, tedy všechna zvířata kromě bezobratlých živočichů, ať už jde o zvířata volně žijící nebo chovaná v zajetí (v hospodářských chovech, tj. na maso, i zájmových chovech, tj. jako domácí mazlíčci).

  Za týrání se považuje jednání uvedené v ustanovení § 4 tohoto zákona, např.:

  – zacházení se zvířetem, které vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
  – usmrcení způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení

Komentáře nejsou povoleny.