Archiv rubriky: Vzdělávání

Korupce a demokracie

Korupce jako příčina nedůvěry ve stát a politiky

Korupce je jednou z příčin nedůvěry občanů ve stát. Korupce má za následek, že lidé nevěří svým zvoleným zástupcům. Nevěří, že peníze, které jim ve formě daní svěří, použijí k prosazování veřejného zájmu. Z opačného pohledu vysoká míra korupce umožňuje občanům, aby si sami sobě ospravedlnili, proč neodvádějí státu daně.

Proč nedůvěřujeme státu a politikům?

Pokračování textu Korupce a demokracie

Korupce – chytrá pravidla

Chytrá pravidla

Korupce je klasickým příkladem společenského zla, které však nelze jednoduše zakázat. Tradiční přístup „zákaz – kontrola úřadem“ u korupce nefunguje, protože korupcí jsou často zasaženy úřady samotné. Fakt, že úřad je zkorumpován a neprovádí kontroly, nepřímo motivuje řadu dalších k porušování pravidel. Riziko, že porušení pravidel odhalí zkorumpovaný úředník, totiž výrazně klesá. Pokračování textu Korupce – chytrá pravidla

Korupce

Když se řekne korupce

Podstata korupce

Když se řekne korupce, znamená to, že někdo, kdo má jednat ve veřejném zájmu, jedná ve prospěch zájmu soukromého a získává za to neoprávněnou výhodu – peníze, pozici, moc… Řada lidí si myslí, že hlavní podstatou korupce je předání úplatku v podobě peněz. Nedojde-li k předání finanční hotovosti, domnívají se, že nejde o korupci. Podstatou korupce ovšem není to, zda uplácená osoba dostala jako úplatek peníze, luxusní kabelku, exotickou dovolenou nebo jinou majetkovou výhodu.

Podstatou korupce je, že osoba, která měla jednat ve veřejném zájmu, jednala za účelem osobního zisku. Jestli osobním ziskem byly peníze, věc, dům, funkce nebo protislužba, není rozhodné. Jinak řečeno, korupcí je, když osoba zastupující veřejný zájem jedná s vidinou osobního prospěchu místo toho, aby prosazovala nejlepší možné řešení ve prospěch občanů.  Pokračování textu Korupce

Experiment

Luciferův efekt: Proč se z dobrých lidí stávají lidé zlí?

Zlo vídáme všude, kde se podíváme. Lidská historie je ho plná. A dějiny minulého století zvláště – a upřímně, ani 21. století nemá nakročeno nejlépe. Nemá proto asi cenu rozepisovat zlo, kterému jsme jako lidstvo úspěšně i neúspěšně čelili. Kdo však toto zlo páchal? Statisticky přeci není možné, aby se ve světě dělo tolik zla, když většina lidí zlých není. Dovolím si proto hned ze začátku citovat znepokojivá slova Arendtové (1995, str. 346), která ve svém díle zabývající se banalitou zla píše:  Pokračování textu Experiment