Bilance naší činnosti v letech 2015 až 2018

Je polovina roku 2018 a kvapem se blíží volby do obecního zastupitelstva.  Je to také příležitost provést bilanci práce nás, Lomnických dospěláků, za uplynulé volebním období. Především je třeba říci, že jsme složkou, která je trnem v oku vedoucích obecních představitelů a také je obcí podle toho podporována. Složkou, o které byli obecní pohlaváři  přesvědčeni, že pokud se jí ubere kyslíku, musí nutně zahynout.

Nestalo se tak. Za to je třeba poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří nás doposud podporovali a podporují. Díky jim jsme i nadále nejsilnějším spolkem v obci, a co je ještě důležitější, nejaktivnějším. Navíc je třeba říci, že organizace našich akcí neslouží pouze členům, ale oslovujeme vždy celou obec. Ostatně, posuďte sami. Dal jsem si tu práci a vybral jsem ty nejdůležitější akce. Tady jsou: 

 

Rok  2015

Leden:  Jóga a její uplatnění v životě – přednáška

Valteřice – Mor. Beroun – turistická vycházka

Březen:   Posluchov – Sv. Kopeček – turistická vycházka

Oslava MDŽ

Beseda o Tibetu

Josefovská zábava

Duben:  Lávový proud – turistická vycházka

Květen:  Po stopách našich předků – pochod na Sovinec

Účast na pietním aktu – oslavy osvobození

Rosse Marie – divadelní představení v Olomouci

Beseda o chlebě

Červen:  Slavičan, Neila, Irské tance společenské odpoledne

Zlaté Hory – zájezd za zajímavostmi v okolí ZH

Srpen:    Společenské odpoledne na hřišti TJ

Září:        Budišov – návštěva muzea břidlic

Kroměříž – prohlídka města a jeho památek

Listopad:  Turecko – Irán – přednáška o životě v těchto zemích

Nová Pláň – turistický pochod

 

 

Rok  2016

Únor:      Olomouc – korunovační klenoty

Vernisáž – foto p.Vašíčka – obrazy p. Jelínkové

Březen:   Přátelské posezení MDŽ.

Jóga – beseda na dané téma

Květen:   Dětřichov – turistická vycházka do sousední obce

Erlebach – opět v Lomnici – opět nezklamal

Červen:  Šternberk – návštěva hradu

Mezina – turistický pochod na Venušinu sopku

Srpen:    Společenské odpoledne na místním hřišti

Září:        Brigáda před svěcením myslivecké kapličky

Tovačov – návštěva Tovačova- historická bitva

Listopad: Klárka a Eliška – vystoupení skvělých kytaristek

Prosinec: Besídka – předvánoční přátelské posezení

Krakow – zájezd do předvánočního Krakowa

Malý silvestr – turistická vycházka do Kněžpole

 

Rok  2017

Únor:      Dvorecká vlna – jak se dělaly vlněné výrobky

Kentauři – posezení u zapomenutých písniček

Březen:   MDŽ – přátelské posezení

Opava – návštěva místního muzea, místní zvyky a Dospěláci v novinách

Olomouc – návštěva keramika v domově důchodců

Zpěvanky – olomoucké Zpěvanky účinkovaly u nás

Duben:    Velikonoční líto – návštěva z Opavy

Dvorecké zpívání

Hraniční vrch v Albrechticích –  turistický výlet

Autorské čtení – a Kamilou novákovou

Bruntál – Krajinou starých sídel – návštěva muzea a řezbáře Františka Nedomlela

Květen:   Krakow a Velička – zájezd do Polska

Po stopách našich předků – pochod na Sovinec

Cvilín – návštěva poutního místa

Country bál – společenské odpoledne s tancem

Turistické známky – beseda

Červen:   Vernisáž – foto p. Vašíčka – obrazy p. Jelínkové

Salzburg – zájezd do Rakouska Hitlerovo hnízdo

Arboretum Makču Pikču

Červenec:  Uhlířský vrch – vycházka – návštěva kostela

Srpen:     Bouzov – zájezd do Bouzova a Javoříčka

Pekařovská pouť – setkání flašinetářů z celé Evropy

Společenské odpoledne na místním hřišti

Září:         Slovensko –  4 denní zájezd do Tater

Říjen:      Beseda s ornitologem – vyprávění o ptáčcích

Listopad:  Hradišťan – návštěva jeho vystoupení v Rýmařově

Mikulášská besídka – posezení s muzikou

Prosinec:  Adventní koncert – tentokráte v Kočově

Olomouc – předvánoční trhy v Olomouci

Malý silvestr – turistická vycházka do Kněžpole

 

Rok  2018

Leden:   Slunečná – vycházka na naši nejbližší horu

Olomouc – hedvábná stezka –  olomoucké muzeum

Březen:  Ryžoviště – návštěva historického skvostu kostela

MDŽ – tradiční posezení při příležitosti dne žen

Duben:   Těšíkovská kyselka – pěšky k pramenům kyselky

Květen:   Po stopách našich předků – tradiční pochod

Pietní akt – tentokráte sami s besedou o historii

Červen:   Vernisáž – zahájení výstavy foto p. Vašíčka a Žatky

Český Krumlov – 5 denní zájezd do jižních Čech

Červenec:  Brodek u K. – návštěva firmy „Naděje“a okolí

 

Toto je výčet našich nejzajímavějších akcí. Sami posuďte, zda jsou hodnotné nebo ne. Znovu zdůrazňujeme, že jsme schopni se sami, i bez účasti obecního úřadu, postarat nejen o naše členy, ale nabídnout hodnotné akce i ostatní obyvatelům naší obce. Rozhodně kvalitnější, než zájezd do nejbližšího pivovaru.

Největším problémem našich Dospěláků je ale to, kdo je v jejich čele. Dokud tam bude Pavlína Kressová ( Kocourková) a Jelínek,  máme dveře zavřené, i kdybychom se roztrhali. Tak tedy paní Šomodíková „díky za podporu“.