Myslivecké sdružení Výšina

Píše se rok 2014 22.11 a já, Václav Vašíček dostávám důvěru od MS Výšina, abych stručně a výstižně zveřejňoval na těchto webových stránkách různé příspěvky o tomto sdružení.
Na přelomu roku 2002 – 2003 založila v Lomnici u Rýmařova parta myslivců jmenovitě, p. Jaroslav Jelínek, p. Antonín Suchý, p. Karel Ficek MS Výšina. Tito zakladatelé, se také postarali v roce 2003 o honitbu č. 40 Lomnice. Tuto honitbu jim pronajalo honební společenstvo, založené také v Lomnici. Vypisovat zde všechny administrativní úkony, které tito pánové museli podstoupit, aby vše mohlo fungovat nebudu. Bylo by to zdlouhavé a pro mnohé návštěvníky možná i nudné čtení. Prostě a jednoduše takto již toto sdružení funguje jedenáct let a funguje velice dobře. Má 25 členů, kteří se podílí na činnosti sdružení a podle možností se zúčastňují i různých akcí pořádané tímto sdružením.
Činnost tohoto MS není jen v oblasti VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI, ale i ve společenském životě. Stručně jen uvedu pár akcí, při kterých dalo o sobě toto sdružení vědět.
V nedávné minulosti to byly každoroční účasti na oslavách obce Lomnice u Rýmařova, při těchto oslavách práce s mládeží, různé soutěže a podobně. Každoroční konání mysliveckých zábav přímo zde v obci Lomnice, také konání každoročního společenského posezení s přáteli myslivosti k MĚSÍCI ČERVNU MYSLIVOSTI v penzionu na Šenku.
Dalšími prospěšnými akcemi, tentokrát ve prospěch samotné přírody to byly brigády – úklid navezených odpadků z nedalekých polí, luk a lesů, prostě z přírody.
Hlavním myslivecký posláním je ale VÝKON PRÁVA MYSLIVOSTI. Prostě péče o zvěř, o žijící živočichy v honitbě a poté s tím spojený lov zvěře.
Tak to jen na úvod ve stručnosti o MS Výšina.

Další příspěvky budou přibývat, doufám postupně a už jen od letošního roku, roku 2014. Rubrika MS Výšina

S pozdravem všem MS Výšina.

Napsat komentář

Lomnice u Rýmařova, Tylov