ODMĚNA 1.000 KČ

Tento můj úplně první příspěvek na stránkách www.obcan-lomnice.cz je poněkud zvláštní. Měl jsem své důvody zde nepřispívat. Někteří z Vás o nich víte, ale v současné nedobré době je to nepodstatné.
Co je podstatné pro změnu mého rozhodnutí je to, že v naší obci zatím a ještě jednou zdůrazňuji, že zatím vládne sprostota, neúcta, neomylnost, protekcionalismus, ješitnost a nevraživost. Ti, co sedí v čele obce, nemají ani špetku etiky slušného chování. Na veřejných jednáních obecního zastupitelstva, či na akcích veřejného charakteru tituluji občany výrazy ani písmem nepublikovatelné pro svůj vulgární a urážlivý obsah. Občané, kteří mají odvahu napsat, co se jim v obci nelíbí, jsou v nelibosti. Ukázkovým příkladem je i případ nástěnky „Spolku Lomnických dospěláků“. Nástěnka sloužila k informacím občanů obce o aktivitách spolku i k objektivním a pravdivým informacím, které byste v populistickém plátku „Lomnický zpravodaji“ nikdy nečetli. Poslední článek informoval občany obce o neúměrném nárůstu odměn zastupitelů, především místostarosty obce. Jaká to náhoda, že zrovna při této vyvěšené informaci došlo k odcizení nástěnky a k její následné devastaci.
Záležitost byla nahlášena na Policii ČR jako odcizení, nicméně do současné doby je vedená jako nedořešená. Je nutné vyvinout maximální úsilí a tyto nešvary z naší obce vymýtit, stejně jako buřinu podél silnice E45 na půdě obce. 

Nabízím komukoliv odměnu ve výši 1.000 Kč, jehož informace povede k dopadení pachatelů, kteří nástěnku „Spolku Lomnických dospěláků“ odcizili.

Ing. René Romanský v.r.

One thought on “ODMĚNA 1.000 KČ”

  1. Svatá pravda, je až neuvěřitelné, co se tu děje…
    Když někteří zastupitelé veřejně vyhrožují násilím, pomlouvají, vulgárně nadávají občanům, jak na půdě zastupitelstva, tak i u jejich domova, tak normální člověk nechápe, komu se tu dala moc…
    A když už se tu ničí majetky občanů (vodovodní přípojky, nástěnka) tak to už je opravdu moc.
    Připojuji se k výzvě a i já přidám k vypsané odměně ze svého 1000 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.