Společenské odpoledne

Tak, jak oznamovaly plakáty, proběhlo v sobotu 19.srpna od 14. hodiny na místním fotbalovém hřišti a přilehlých prostorách Společenské odpoledne. Akci organizoval  Spolek lomničtí dospěláci. 

Jejím cílem bylo nejen pobavit místní i cizí návštěvníky s jejich dětmi, ale i získat finanční prostředky pro další klubovou činnost. Rozhodnutí, zda odpoledne uskutečnit nebo ne, nebylo jednoduché. Spolek investoval do příprav poslední peníze, které v kase zůstaly. Naše pocity byly o to horší, že se rapidně změnilo počasí a tak nezbylo, než doufat. Nakonec vše dobře dopadlo. Počasí se umoudřilo a to, že nebylo horko, nám spíše vyhovovalo.  Mnozí návštěvníci trávili odpolední chvíle místo u vody s námi.

A tak dnes již můžeme s jistotou říci, že se akce podařila. Je tedy na místě, abychom poděkovali všem těm, kteří se na ní nějakým způsobem podíleli. Jde především o Myslivecký spolek Výšina, který nám poskytl za velice rozumnou cenu zvěřinu, na přípravu myslivecké kuchyně, která byla základem podávaného občerstvení. Poděkování patří manželům Ing. Pavlíně Kocourkové a Romanu Kressovi, v jejichž prostorách bylo po celou dobu akce naše zázemí a kteří sponzorským darem přispěli k dobrému finančnímu výsledku. Děkujeme rovněž všem těm, kteří svou prací, jak při přípravě odpoledne, tak při její vlastní organizaci pomáhali. Nutné je připomenout i ty, kteří přispěli svými chutnými domácími výrobky. A nakonec musím vzpomenout i obecní úřad, který tentokráte pochopil, že i my jsme občané obce a zapůjčil na konání akce stany s pivními sety.

Naše poděkování patří i těm, kteří přišli s kritikou. Věřte, že jsme se snažili a do budoucna budeme hledat cesty, jak případné nedostatky odstranit a přivést naši akci téměř k dokonalosti. Je to cílem nás všech, kteří se na organizaci podílíme. Ono „kdo nic nedělá, nic nepokazí“ je platné i v tomto případě.

A na závěr. Vám všem, kteří jste se našeho odpoledne zúčastnili-Srdečný dík.

 

V Lomnici  srpen 2017

Ing. Jaroslav Jelínek
místopředseda spolku