Cyklostezka III – parkování

Nepřemýšlím nad tím, proč byl stažen projekt z územního řízení místostarostou Jurovicem. Projekt byl zjevně nepřipraven. Nebyl řádně prodiskutován s veřejností. Nyní je zde znovu, ale v jiné formě (forma veřejné vyhlášky) s vyloučením veřejnosti. Připomínky veřejnosti však do teď nebyly řešeny. Jak tvrdí vedoucí stavebního úřadu – upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy místní poměry. Přece nebude někomu něco vysvětlovat. 

Dokonce ani projekt nebyl vyvěšen (tak jak to bylo v předcházejících etapách), aby se občané mohli dozvědět, co se na ně vlastně chystá. Nicméně, dá se k těmto informacím dostat i přes nesmyslné argumenty, že to nejde kvůli autorským právům projektantky. Místostarosta Jurovic se vyškolil u své starostky Šomodíkové, která má tajemství, či vlastně utajování informací, velice ráda. Viz její přístup k ifozákonu, či trapně utajovanou volbu ředitele místní školy, kde neposkytla informace ani zastupitelům, kteří měli rozhodovat. Až kraj rozhodl, že informace musí poskytnout i prostému občanu.
Jinak také – veřejní činitelé, bez zájmu o veřejnost.

Ale zpět k problému. Nyní si probereme novou situaci po parkování u veřejných míst. To znamená tam, kde se často parkovat musí. Obchody, kulturní dům atp.

Začneme třeba kulturním domem. Všichni dobře ví jaká je situace dnes. Celý velký prostor před budovou kulturního domu, kde je i místní obchod potravin, (celé známé jako Zelená  hospoda) je nyní vyasfaltován, ku prospěchu všem. Kamióny se v klidu zastaví na svačinku, není problém pro zásobování, není problém se zaparkováním auta, když si jdete nakoupit basu piv. A pěší, ani cyklisté nemají v tomto místě žádný problém, prostoru dosti. Stejně tak, když se pořádá nějaká kulturní akce. Návštěvníci z okolí mají kde zaparkovat…
Ale nyní nám pan místostarosta Jurovic vymyslel toto: 2016-10-13_13-43-49

Dvě parkovací místa! Pro pěší a cyklisty se nic nezmění, ti projdou či projedou bez problémů teď i potom, ale co ostatní? Kamioňák už se nezastaví, to je jasné a když vy si přijedete pro nákup a bude obsazeno, nezbude vám než pokračovat v cestě do Kauflandu, protože v Primě je již nyní situace obdobná. A bude horší, jak je vidět z plánu:
2016-10-13_13-58-50
Parkoviště naproti hospůdky u Primy také vezme za své.

Přitom se to dalo snadno řešit, vést cyklotrasu po druhé straně, či netrvat na cyklostezce, která prý musí navazovat, ale mít standardní chodníky, které tyto podmínky nemají.

Dále problém třeba u školy, tam už jsou sice tři místa:
2016-10-13_13-56-41
Ale když jedu pro oběd, tak tam stojí i pět aut, protože se vydávají obědy v určitou hodinu. Nyní, když je plno, se dá počkat na protější straně, ale to nebude možné, kvůli nové cyklostezce. Teď bude plno mnohem častěji. Navíc, nyní se dá zastavit kolmo k silnici a potom se obrátit a vracet se domů není problém. Při podélném stání budete muset pokračovat směrem, kterým jste přijeli.
O jaké zlepšení situace pro občany se zde jedná? V době, kdy aut přibývá? K čemu je tam ta velká pěší zóna?

U obchůdku pod kostelem, nyní velká asfaltová plocha sloužící všem, podle potřeby. Chodec, cyklista a ani automobilista či zásobování nemají problém. A teď chodník široký pět metrů, k čemu?2016-10-13_13-55-08

Zdá se mi, jakoby Jurovic chtěl vesnici paralyzovat. Podpora podnikání po jurovicku.

U fotbalového hřiště, které bývá při zápasech plné aut, přibyla autobusová zastávka (z neznámého důvodu). Možnost zaparkovat a fandit svému týmu se podstatně omezí.2016-10-13_13-46-22

Původní autobusová zastávka zmizne, zůstane travnatá plocha.2016-10-13_13-51-10
A
 u Staré stolárny, posilovny, šaten sportovců, kluboven místních spolků Starého sovinecka a Lomnických dospěláků a kavárně, kde se pořádají výstavy a různé jiné kulturní akce, nezastavíte už vůbec nikde. Přitom dnes není problém parkování i deseti aut.

Tohle si jako občané snad nemusíme nechat líbit. Dočasný malý diktátor Jurovic má potřebu obcházet zájmy občanů. Potřebuje hlavně utrácet veřejné prostředky, ne řešit problémy pro blaho obce a všech občanů. Tyto připomínky jsou mu dlouho známé, ale nikdy je nezačal řešit. Všichni chceme chodník, ale ne za každou cenu. Zkouší stavbu nějakým způsobem protlačit násilím, či nějak jinak obelstít občany. Pokud není ochoten nebo schopen problémy řešit, ať je nechá jiným, kteří to dovedou. Proč se dál trápí ve své funkci. Své má již hotovo, cyklostezka kolem jeho nemovitostí nevede, neomezuje ho… ale třeba jednou povede, možná chodník k obecnímu úřadu 🙂