Odtajnění

Tak po dlouhých peripetiích s paní starostkou Šomodíkovou jsem dospěl k částečnému cíli a podařilo se mi získat určité materiály z konkurzu na ředitele místní školy.

Pamatujeme všichni tu dobu, kdy tyto věci paní starostka nezákonně určila za supertajné a dokonce je neposkytla ani zastupitelům, když měli hlasovat o tom, kdo se stane ředitelem školy! Čímž porušila nejen zákon, ale také dobrý mrav a hlavně občanskou důvěru. Nejvíce však svým tajnůstkařením poškodila samotnou paní ředitelku. Šlo o záměrné zatajování informací, na které měli právo nejen všichni zastupitelé, ale i všichni občané, s jakým cílem asi, nechám na vás. Když na tuto absurditu napsal pan zastupitel Ing. Jelínek článek a občanská iniciativa jej vyvěsila, nechala jej paní starostka strhnout! Jakým právem?Právem vandalským.

Trvalo to tak dlouho, protože neochotu poskytnout tyto informace musela zlomit až třetí strana, kterou jsem požádal o pomoc, po neúspěšném tažení, a to Krajský úřad, který provedl patřičné školení. Doufejme, že nastává doba, kdy bude získávání informací ve věcích obce již snadnější. Samozřejmě asi ne ochotnější.

Protože na obecních stránkách je zveřejněna jen odpověď bez těch důležitých informací (bude potřeba další školení), poskytuji dokumenty zde v odpovědi:

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti Vám v příloze posílám požadovanou informaci – zápis z konkursního řízení upravený o nezveřejněné osobní údaje uchazeče, který se zveřejněním nesouhlasil. Zároveň Vám zasílám koncepci rozvoje ZŠ a MŠ Lomnice paní ředitelky. Ke konkursnímu řízení existují tyto další dokumenty:

– Usnesení č. 1/2015 o vyhlášení konkursu a jmenování tajemníka.
– Usnesení č. 2/2015 o jmenování členů konkursní komise
– Žádosti o delegování členů konkursní komise
– Nominace členů konkursní komise
– Jmenování členů konkursní komise
– Pozvánka na jednání konkursní komise
– Zápis z otevírání obálek uchazečů
– Prohlášení členů konkursní komise o zachování mlčenlivosti
– Pozvánka účastníků na konkursní řízení
– Prohlášení účastníků konkursu o zachování mlčenlivosti
– Sdělení výsledků konkursní komise

S pozdravem
Anna Šomodíková starostka obce

Koncepce rozvoje školy
Zápis z druhého jednání konkursní komise

Zažádám ještě o další zajímavé dokumenty.

5 thoughts on “Odtajnění”

  1. Zajímavé hlasování. Škoda, že ze zápisu nejde poznat, proč zástupce Krajského úřadu určila paní Mgr. Mrtvou za nevyhovující. Stejně tak, proč tak učinila M.B. v případě jiného kandidáta.

  2. Když tak studuji Koncepci rozvoje školy od Mgr. Mrtvé, musím uznat, že si mě získala. O principu Montessori mluví fundovaně a nezatajuje ani negativa. Zásadně na mě však zapůsobilo „V případě nepřijetí této vize učiteli nebo rodiči…„. Je vidět, že nechce nic a nikoho znásilňovat (tak jak to vidíme u paní starostky) a to se mi líbí. Je vidět opravdová snaha pohnout se dopředu. Jenom se divím, proč nejsou tyto její vize a idee (škola vzdělanostní centrum) dávno propagovány či zveřejňovány na stránkách školy. Ale třeba si určila své vlastní tempo osvěty a to nechám na ní. Rozhodně ji budu držet palce, ať se dostane ve svých plánech co nejdál. A vy byste měli taky 🙂

  3. Škoda, že vše nebylo zveřejněno hned, když se rozhodovalo o řediteli školy na ZO. Nemuselo tak dojít k mnoha nedorozuměním. Když není informovanost, vede to ke zbytečným dohadům, mimo jiné i o tom, zda celá volba byla v pořádku.
    Mě se koncepce líbí také a rovněž oceňuji nenásilnost.

    1. Další „školení “ starostky je na cestě. Do 13. 11. musí podat vyjádření na MVČR proč nejsou zveřejněny všechny odpovědi na žádosti o informace a proč za celé své období nevypracovala a nezveřejnila výroční zprávy, jak ji stanovuje zákon o svobodném přístupu k informacím.
      Nedá se nic dělat, je mi líto, že si paní starostka nedá říct a stále tak zarytě vzdoruje. Přitom si ani řádně nezjistí, co je její povinností. A kontrolní výbor, včele s panem Šebestou, stále mlčí. Že ji za ty „sprcunky“ už není hanba.

Komentáře nejsou povoleny.