Rovnice o dvou neznámých

Okolnosti mě, jako člena obecního zastupitelstva Lomnice nutí, abych se ještě jednou vyjádřil k postupu při volbě ředitele zdejší školy. Svoje stanovisko sděluji především těm, kterým je zatěžko navštívit zasedání zastupitelstva, a vyjadřují tak svůj postoj k obci. 

V uplynulých dnech se na mne obrátil jeden z kandidátů a také účastníků výběrového řízení. Nutno říci, že byl velice zklamán, jak objektivitou výsledku vlastního výběrového řízení, tak i následným rozhodnutím zastupitelstva obce. Současně mě požádal o schůzku a tak jsem se s ním společně s paní ing. Pavlínou Kocourkovou, panem Karlem Fickem a mojí manželkou, která na zdejší škole řadu roků učila, sešel. S jeho svolením zveřejňuji jeho jméno, které bylo tak dokonale utajováno. Jde o pana Mgr. Petra Zatloukala z Bruntálu.

Pár slov zpětně.

Na zasedání zastupitelstva obce, někdy v květnu, byl „světe div se“ schválen můj návrh, aby o řediteli školy rozhodlo s definitivní platností zastupitelstvo, ne pouze starosta. Návrh jsem podával s vědomím, jak je pro naši obec škola důležitá. Po výběrovém řízení jsme byli svoláni, na opět nic neřešící pracovní schůzku, kde nám paní starostkou bylo oznámeno, že všechny informace, týkající se výběru ředitele školy jsou přísně utajené, takže nám nic neřekne. Když jsem navrhl hlasování zastupitelů, tak ať jí poradím, jak to má udělat. Nejsem starostou obce, abych hledal způsob, a už vůbec si nedovoluji naší paní starostce něco radit. Kam bychom to dospěli. Navíc zcela jistě nejsme jedinou obcí, kde si zastupitelé vyhradili právo o řediteli rozhodnout. A tak ti z vás, kteří se zúčastnili jednání zastupitelstva, které schvalovalo ředitele školy do funkce, byli svědky divadla, které jsem již dříve popsal. Přesto jsem si i tam dovolil otázku. Podle jakých kriterií byli kandidáti hodnoceni. Byl jsem bravurním způsobem spláchnut tam, kam patřím. Odpovědí bylo, že kritéria byla zveřejněna.

Zastupitelé obce rozhodovali tedy o něčem, o čemž měli pravděpodobně stejné informace, jako já. Tedy žádné. Přesto bylo s patřičnou dávkou servility (vlezdop….) rozhodnuto. Vítězem se stal utajovaný kandidát č 1., paní Mgr. Lucie Mrtvá. Myslím si, že to nebylo žádné překvapení. Výsledek byl žádanému okruhu znám již dávno předtím. To potvrzují nejen dědinové klepy, ale i slova Mgr. Zatloukala, který se již před výběrovým řízením dověděl, že paní Mgr. Mrtvá je oblíbenkyní starostky obce a o všem je dávno rozhodnuto.

Nyní bych se vrátil rád ke zmíněné rovnici. Se souhlasem pana Mgr. Zatloukala, můžeme za jeho neznámou dosazovat údaje. Pokud jde o dalšího kandidáta, musí si je občan dosadit sám.

Požadavky vypsané obcí Lomnice:

 • předpoklady pro výkon funkce ředitele, stanovené v § 3 a 5 zákonač.563/2004 sb, o pedagogických pracovnících
 • znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných předpisů zejména z oblasti školství
 • občanská a morální bezúhonnost
 • plná způsobilost k právním úkonům
Mgr. Zatloukal Mgr. Mrtvá
Vysoká pedagogická škola ano ?
Aprobace -učitelství pro 1. stupeň ano ?
Učitelská praxe od r. 2002 ?
Zkušenosti se získáváním grantů ano ?
Mimoškolní činnost ano -Florbal ?
Koncepce školy odpovídající vesnické škole ?

 

To jsou odpovědi na zásadní otázky. Ty mohly být sděleny zastupitelům obce i bez jmen kandidátů. Ovšem pokud by se chtělo.

Je rozhodnuto. Závidím těm zastupitelům obce, kteří aniž by znali tyto odpovědi na otázky, dokázali  „kvalifikovaně a odpovědně rozhodnout“. Já a ing. Kocourková jsme k nim nepatřili.

Přesto přeji paní Mgr. Mrtvé hodně úspěchů v její nejednoduché situaci, dobrou spolupráci s dětmi a jejich rodiči. Těm zastupitelům, kteří rozhodli o řediteli školy, aby se za své rozhodnutí nemuseli stydět a aby časem nezapomněli na to, čím jsou jí (paní ředitelce) povinováni.

Za sebe mohu jen podotknout. Nechci být nadále přítomen takových rozhodnutí, a pokud se situace nezmění, nechci ani sedět u jednoho stolu s těmi, kdo dokáží takto rozhodovat. Vědom si i toho, jakým způsobem nás dokáží naši občané podporovat, uvažuji o složení mandátu.

7 thoughts on “Rovnice o dvou neznámých”

 1. Tradiční šaškárna paní starostky Šomodíkové. Opět typický přístup klasického manipulátora. „Já to tak chci a tak to bude! Výběrové řízení jen otravuje, kteří blbci to vymysleli? Ale na mě si nepřijdou. Takovéhle divadélko sfouknu levou zadní.“
  A taky že jo. 🙂 Nechme teď starostku v jejím světě…
  Mrknu na výsledek jako rodič.
  Za prvé nechápu tajnosti kolem. Jediný důvod tajnůstkaření je prosazení vlastního loajálního člověka, který zrovna nemá ty nejlepší parametry pro úspěch. Kdyby je měl, určitě by to nebylo tajné, ale naopak, byly by to argumenty.
  Jako rodič chci znát odbornost a plány ředitele školy. Abych se mohl rozhodnout, které škole dítě svěřím. Proč by o tom měl rozhodovat nevzdělaný starosta? Na to rozhodně máme zastupitele.
  Za otazníky si tedy doplním neověřené informace, co jdou po dědině. Paní Mgr. Mrtvá má jistě vysokou školu, to poznáme z titulu. Aprobaci pro první stupeň prý nemá. To by bylo docela závažné. Protože by snad ani nemohla suplovat. Učitelská praxe bude asi menší, vypadá velice mladě. Zkušenosti se získáváním grantů vůbec netuším. Mimoškolní činnost je podle mého dobrá (vede místní soubor Kořínek). Co se týče koncepce školy, je prý příznivcem principů Montessori. U tohoto si nejsem jistý, jak chce tyto principy uplatnit v chudé dědince. Věková heterogenita je u nás spíš z nouze ctnost. Ostatní principy jako třeba neznámkování dětí, by v naší dědince působilo spíše jako experiment a ne sto let starý princip.
  Nejsem si jistý ničím. Vlastně ani nemám žádné informace. Doufám, že se nám nová paní ředitelka více představí. Abychom nemuseli informace dedukovat.
  Na tomto webu se už představila krásným příspěvkem. Ze kterého mimo jiné vyplynulo, že je katolík, že má ráda mír v duši a je idealista. Škoda jen, že má vážná otázka pod příspěvkem zůstala nezodpovězena. Jako ředitelka by na ní rozhodně měla znát odpověď. Pokud má již zakázáno přispívat sem na občana, může se představit na oficiálních stránkách obce.
  Z informací, které mám, bych tedy jasně volil mužského kandidáta. Nejen pro asi vhodnější „parametry“. Ale hlavně škola bez muže, je jako rodina bez táty. De to, ale dře to. Dále by to neměl být místní, aby mohl zůstat stát mimo místních nátlaků. A v neposlední řadě by to měla být autorita vzdělanosti. A ne, sice hodný vzdělanec milující děti, ale řízený nevzdělaným manipulátorem.
  A ještě jedna otázka, která je nasnadě s mládím a rodinným stavem paní ředitelky. Co když bůh dá a věnuje potomstvo? Zase nový kolotoč? Bude tu už někdy nějaká stabilita ve škole?
  A tak si tu žijeme…

 2. Kdybych měla děti školou povinné, rozhodně bych byla pro mužskou autoritu. Hodná paní ředitelka je sice hezké, ale budou ji děti poslouchat, nebo bude poslouchat ona děti?
  Paní Mgr. Mrtvou znám jen letmo, nic proti ní rozhodně nemám.
  Vadí mi ovšem závislost na paní starostce a celé to trapné divadlo kolem. Vůbec se Ing. Jelínkovi nedivím, že je znechucen.
  Pro všechny to bylo tak tajné, až na některé výjimky, mám na mysli paní K. Přece to byly její děti co tu novinu vykřikovaly do světa dávno před tím, než vůbec bylo výběrové řízení. Paní starostka by na to měla odpovědět.
  Obdivuji velkou pětku, že dokáží bez znalostí odpovědí na všechny otázky, tak kvalifikovaně hlasovat. Vlastně to známe, jak to tady chodí.
  Tedy, pokud bych měla děti školou povinné, do místní školy by určitě nechodily.

 3. Ještě by mě zajímalo, proč předchozí paní ředitelka před časem překonala asi šestici hladových kandidátů výběrového řízení na ředitele školy. A najednou není dost dobrá a musela se vyměnit. Samozřejmě i tehdy to měla v rukou paní starostka Šomodíková, kterou na člověku vždy zajímá jen úroveň zmanipulovatelnosti a totální loajalita.

 4. Všelijakých školních experimentů v této zemi jsme zažili mnoho a nakonec všechny zkrachovaly. Ještě by mě zajímalo, zda jsou na tento způsob výuky připraveni i rodiče? Vědí vůbec o jakou výuku jde a jak spolupracovat?

  Minulého výběrového řízení se zúčastnili velmi kvalitní zájemci. Ale ti nemohli splnit to, co paní starostka chtěla.

 5. Další otázka je, jaký vliv to bude mít na děti při přestupu do vyšších ročníků jiné školy?

 6. Otázky, co mě napadly, když jsem si studovala principy Montessori jsou:
  1. Kolik budou stát všechny pomůcky, se kterými se ve výuce pracuje?
  2. Kolik bude stát školení učitelů?
  Bez toho by to ve škole moc nefungovalo.
  Na stejném principu by totiž měla pracovat i předškolní výchova.

 7. Na zastupitelstvu jsem byla svědkem vystoupení na obhajobu nové paní ředitelky. Proto jsem si pozorně přečetla všechny články, na které bylo poukázáno a vztahovaly se k volbě ředitele školy. Na obranu těchto stránek musím ale říci, že nikde nebylo řečeno, že by nová ředitelka nic neuměla, že by někdo zpochybnil to, že se na konkurz nepřipravila. Celé této záležitosti dle mého spíše ublížil způsob a podoba utajování na straně jedné a prosakující se negativní informace nebo domněnky na straně druhé ještě před konkurzem – lidé se spíše diví nad tím, proč nemohou znát informace, na základě kterých byl kandidát vybrán a zda byl vybrán kandidát lepší, s cílem, že škola tady bude stát nejenom za dva roky, ale např. i za dalších dvacet let. Vždyť veškeré formální náležitosti splnil i ten druhý kandidát. Názory tady uvedené dle mého nejsou psány jako útok na osobu paní M. Podtext článku i komentářů na mě působí spíše jako principiální záležitost a poukazují na to, že vzhledem k utajování důležitých informací (koncepce, praxe atd.) lidé přemýšlí v čem byl jeden kandidát lepší než druhý a jestli se neudělala chyba. Nikde totiž nebylo řečeno, proč vlastně musela odejít stávající ředitelka, když vlastně závěrečnou zkoušku dělá již teď v září. V čem přístup nové a staré paní ředitelky bude jiný. Co se udělá s tím, aby dětí ve ZŠ i MŠ neubývalo. Jak k tomu bude nápomocna obec atd. Vzhledem k tomu, že s koncepcí nové ředitelky nebyl nikdo seznámen, lidé mají strach nejenom z neznáma, ale i z toho, aby nová koncepce nevedla ke snížení dětí ve škole i MŠ a následnému zavření školy. Montesorri výuka je velmi náročná na čas a peníze nejenom pro školu, ale i pro rodiče, a proto si to mohou dovolit spíše velká města a ne tak malé obce jako je Lomnice. A myslím si, že získat žáky z jiných obcí bude velmi těžké. V budoucnu bych byla velmi ráda , kdyby se tyto nejenom mé obavy jevily jako bezdůvodné, protože i nás čeká za pár let rozhodnutí, zda máme své dítě dát do obecní školy nebo ne, a doufám, že škola bude i za těch 10 nebo více let stále funkční a prosperující.

Komentáře nejsou povoleny.