Společenské odpoledne – foto

Tentokráte si Dospěláci dali nadmíru záležet. K tradičnímu „srandamači“ fotbalovému zápasu žen a mužů (který skončil nerozhodně 4:4) a dětským soutěžím s milými cenami přibyla i gurmánské uspokojení ve podobě skvělého kančího guláše, řízků a jiných mysliveckých specialit. Je až s podivem, kolik energie a času tito lidé věnují svým spoluobčanům, aby se pobavili a také si pošušňali na vzácných a velmi zkušeně připravených pokrmech a to v doprovodu živé muziky. Každý kdo přišel, udělal dobře a jistě nelitoval. 

Tato akce nebyla sponzorována obcí Lomnice, ani korunou. Ale poděkování patří obci za postavený stan a zápůjčku pivních setů.